Môžete sa s nami spojiť nasledovne:

Adresa:            Fax:      +421903 433 345
IT Asociácia Slovenska                    mail:     budinsky@itas.sk
Cukrová 14      
Bratislava  811 08 web:     www.itas.sk
Slovenská republika  
Manažér projektu: František Jakab mail:     frantisek.jakab@cnl.sk
Administrácia projektu: Gustáv Budinský mail:     budinsky@itas.sk
Marketing, PR aktivity: Gustáv Budinský mail:     budinsky@itas.sk
Technické riešenie: Pragmatic Mates mail:     info@pragmaticmates.com