Demo - jednoduchý test pre začiatočníkov

Pravda

Nepravda

Hrozba úspešne prevzala kontrolu nad jeho počítačom.

Po zakliknutí možnosti Prerušiť sa preruší načítavanie obsahu a počítač bude pred hrozbou ochránený.

Hotel sa snaží do počítača nainštalovať aplikáciu na online platby pomocou Bitcoinov.