Demo - jednoduchý test pre začiatočníkov

PravdaNepravda
Z ukážky vieme s istotou zistiť, že veľkosť písma pre nadpis je nastavená na 16px a používa sa tučné, podčiarknuté písmo.

Z ukážky vieme zistiť formátovanie písma slova „Slovensko”.

Celý text začínajúci „1. januára” a končiaci slovom „krajiny” sa nachádza v jednom odseku.