Chcem sa otestovať

Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku 2022

Pozývame Vás na slávnostné vyhodnotenie IT Fitness Testu 2022 V4 - na Slovensku dňa 22.11.2022 o 10:00 v sídle Microsoft Slovensko.
Účasť je verejná, len poprosíme vopred oznámiť svoju účasť na e-mail tajomnik@digitalnakoalicia.sk . Presná adresa pre osobnú účasť: Microsoft Slovakia, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, Slovensko (prístup autom je z Košickej ulice v Bratislave v smere k Dunaju). Dištančne - online sa môžete zúčastniť pripojením na link MS Teams

Certifikačné testovanie zamerané najmä na žiakov a pedagógov škôl sa na Slovensku ukončilo 31. júla 2022. Zúčastnilo sa ho vyše 50 tisíc respondentov. Poznáme víťazov súťaže IT Fitness Testu 2022 o novučičkú konzolu Xbox Series X a ďalšie desiatky skvelých cien! V súlade s pravidlami a štatútom súťaže “IT Fitness Test 2022”, ktorá prebiehala v období od 26. 4. 2022 do 31. 7. 2022, sme vyžrebovali individuálnych i skupinových víťazov a pripravili na rozoslanie desiatky zaujímavých cien, ako sme sľúbili. Vyžrebovaných víťazov budeme kontaktovať ešte tento týždeň - pozrite si anonymizovaný zoznam výhercov a ich výhier.

Ceny_ITFitness2022_final.pngTým to však nekončilo V úvode nového školského roka až do 31. októbra 2022 sme vyzvali základné a stredné školy a ich digitálnych koordinátorov
1. aby IT Fitness Testom overili digitálne zručnosti nových študentov stredných škôl (prípadne vyšších stupňov 8-ročných gymnázií)
2. ktorým tento rok IT Fitness Test nevyšiel, majú chuť sa zlepšiť a budúci rok úspešnejšie zabojovať o motivačné ceny, aby si test zopakovali a zlepšili sa

Do 31. októbra ste sa mohli dodatočne otestovať formou malej súťaže, z ktorej vyhodnotíme 5 škôl s triedou s najvyšším počtom pedagógov a študentov, ktorí sa dodatočne otestovali a získali aspoň 50% bodov, pričom aktívne zapojeného školského digitálneho koordinátora, otestovaných pedagógov a študentov odmeníme tričkami IT Fitness Test a najlepšieho žiaka z nich vyhodnotíme a navyše dostane peknú motivačnú cenu:

Mala sutaz SMALL.png

A na záver máme ešte jedno prekvapenie: pre motiváciu nejlepších žiakov a študentov do budúcnosti sme do dodatočnej súťaže poskytli ešte jednu hernú konzolu Xbox Series X. Takú istú, ako bola hlavná cena v certifikačnom testovaní v prvej polovici roka! Túto hernú konzolu vyžrebujeme spomedzi žiakov, ktorí sa snažili zlepšiť a v dodatočnej jesennej súťaži (september-október 2022) urobili test na najviac bodov. Víťaz si bude môcť výhry osobne prevziať na oficiálnom vyhodnotení IT Fitness Testu 2022 V4 v Bratislave, dňa 22.11.2022 o 10:00 v sídle spoločnosti Microsoft, alebo mu víťaznú Xbox Series X zašleme.

Testovanie zamestnancov a organizácií

Bez časového obmedzenia sa má možnosť každý z vlastnej iniciatívy, alebo v rámci organizácie (súkromnej, vo verejnej správe, združenia) otestovať IT Fitness Testom a tak overiť svoje základné, najmä však praktické zručnosti práce s IT zariadeniami a získať certifikát:

 • organizácia požiada o vytvorenie svojho konta organizácie, ku ktorému sa zamestnanci alebo členovia pri registrácii do IT Fitness Testu v zaradení “Zamestnanec” prihlásia, alebo
 • individuálne sa môže každý otestovať, ak sa zaregistruje ako “Zvedavý” (Iné zaradenie)

IT Fitness Test je jedným z online nástrojov, ktoré je vhodné (bezplatne) využiť na identifikáciu úrovne digitálnych zručností pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Napríklad v prípade záujmu o štátom podporované vzdelávanie v oblasti digitalizácie a automatizácie je výsledok o absolvovaní IT Fitness Testu odporúčanou prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

student-849822_1920.jpg

IT Fitness Test v kocke

 • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 300 000 riešiteľmi.
 • Jedenásty ročník IT Fitness Testu.
 • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
 • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
 • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
 • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
 • Ozvláštni domácu výučbu.
 • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.

blogging-336376_1920.jpg

Ako na to

 1. Zaregistrujte sa TU
 2. V profile vyberte, či ste žiak základnej školy/študent strednej alebo vysokej školy, učiteľka/učiteľ, alebo sa testujete individuálne (“zvedavý-iný”), alebo ako zamestnanec alebo člen organizácie. Podľa toho vyplňte zvyšné informácie v profile.
 3. Vyplňte Informačnú časť k testu. Slúži nám na lepšie vyhodnotenie výsledkov testu a kvalitnejšiu analýzu dát.
 4. Vyberte si test podľa toho, či študujete na základnej škole, alebo na strednej či vysokej škole. Starší/ostatní si vyberú test pre strednú a vysokú školu. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok a je primárne určený žiakom vyšších ročníkov ZŠ, primárne tým, ktorí sa pripravujú na štúdium na strednej škole (zvyčajne od 14 do 16 rokov). Zapojiť sa doň môžu aj žiaci nižších ročníkov ZŠ, ak sú pripravení na testovanie primerané absolventom ZŠ. Test pre stredné a vysoké školy má 25 otázok, je náročnejší a určený primárne pre budúcich absolventov SŠ (zvyčajne od 15 rokov) a VŠ pre prípravu do praxe, pedagógov a dospelých bez obmedzenia veku.
 5. Dôkladne si prečítajte otázky a s odpoveďami sa neponáhľajte. Využite všetky dostupné nástroje (Google, sociálne siete, kancelárske softvéry atď.) na to, aby ste sa dopracovali k správnej odpovedi.
 6. V ideálnom prípade test pre základné školy zvládnete do 45 minút a náročnejší test do 1 hodiny. Avšak testu môžete venovať viac času, aby ste dosiahli najlepší možný výsledok. Testovanie môžete prerušíť bez potvrdenia riadneho ukončenia, vaše odpovede sa uchovajú a do testu sa neskôr môžete vrátiť a dokončiť ho. Od začatia testovania máte na otestovanie celý týždeň (8 dní - napr. ak máte čas len po večeroch, alebo vám to inak školské a pracovné povinnosti neumožňujú).
 7. Po ukončení testu získate certifikát s dosiahnutým výsledkom.

Viac informácií ako pracovať s IT Fitness Testom nájdete: Ďalšie informácie - Inštrukcie pre používateľov.

Vybrať test