Inštrukcie pre používateľov

IT Fitness Test je používateľsky jednoduchý, intuitívny a z WEB stránky itfitness.eu (tiež z: www.itfitness.sk, www.itfitnesstest.sk ) navedie používateľa na Výber testu a jeho vyplnenie. Test pre základné školy overuje, či digitálne zručnosti žiaka zodpovedajú požiadavkám na úspešné štúdium na strednej škole. Test pre stredné a vysoké školy overuje, či IT zručnosti zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľov. Pred vyplnením testu od používateľa vyžiada Prihlásenie sa zvoleným menom a heslom. Ak je používateľ v IT Fitness Teste úplne nový, tak sa vyžiada Registrácia s vyplnením údajov v osobnom Profile používateľa.

Základné funkcie

1. Ako sa prihlásiť na testovanie

2. Ako učiteľ vytvorí pre testovanie žiakov triedy

3. Ako digitálny koordinátor spravuje školu (NOVÁ FUNKCIA)
Digitálny koordinátor školy, alebo jej oficiálny zástupca požiada o priradenie manažérkej roly pre Správu školy prostredníctvom Kontaktného formulára. Uvedie názov školy, meno a e-mailovú adresu nominovanej osoby, ktorá je už zaregistrovaná v IT Fitness Teste. Tejto osobe v menu popri “Profile” a “Správe tried” pribudne funkcia “Správa škôl”, kde školu vyhľadáte v jedinej dostupnej krajine “Slovensko”. Jeden digitálny koordinátor môže pôsobiť súčasne na viac školách. Môže podporovať učiteľov v práci s triedami, alebo môže prevziať koordináciu testovania na škole. Funkcie:
ITFitnessSpravaSkol.PNG

 • Názov: prehľad údajov a výsledkov školy
 • Triedy pedagóga + Vytvoriť triedu učiteľa: Prehľad výsledkov vo vybranej triede, vytváranie tried, zmeny alebo zmazanie (aj ak ich vytvoria iní učitelia).
 • Priradiť študentov: Umožňuje otestovať sa žiakom, ktorí nepoužívajú e-mailový účet. Podľa počtu žiakov opakovane generujte 1-10 anonymných prihlasovacích mien a hesiel, ktoré digitálny koordinátor rozdelí medzi žiakov (skopíruje CtrlC-CtrlV, vytlačí a nastrihá). Každý žiak s prideleným prístupom sa potom zaregistruje bez potreby uvedenia e-mailovej adresy. Žiak prirodzene neobdrží certifikát po vyplnení testu e-mailom, ale môže si ho vždy prehliadnuť cez priradené prihlasovacie meno a heslo.
 • Zmeniť: zabezpečenie registrácie pre príslušnú školu: a) “verejné” (prednastavené): zaregistrovať sa do príslušnej školy môže každý, b) “súkromné”: registrácia len na základe správne zadaného PIN-u, c) “manuálne”: len pre Priradených študentov (s vygenerovanými prístupovými menami a heslami):

ITFitnessSpravaSkolZmena.PNG

 • Pri prehliadaní zoznamu žiakov a učiteľov školy môžete naraziť na niekoho, kto do vašej školy nepatrí (zaregistroval sa omylom, alebo škodí úmyslne). Ak sa o tom naozaj uistíte, môžete takú osobu vylúčiť z príslušnosti k triede, alebo aj k škole. Tejto osoba sa v IT Fitness Teste zruší priradenie k vašej škole a/alebo triede, dostane e-mail, že sa musí prihlásiť do správne triedy alebo školy. Inak identita takejto osoby v IT Fitness Teste zostane a tiež sa nezmenia výsledky jej testu.

ITFitnessVyradenie.PNG

Aby sa táto osoba k vám do školy opätovne neprihlásila, musíte urobiť opatrenia - napríklad nastaviť požadovanie PINu. Ak by ste však mali podozrenie z podvodu, nahláste nám to cez Kontaktný formulár.

4. Správa organizácií (NOVÁ FUNKCIA)
Oficiálny zástupca akejkoľvek organizácie (nie školy) požiada o vytvorenie organizácie v IT Fitness Teste a priradenie manažérskej roly pre Správu organizácií prostredníctvom Kontaktného formulára. Uvedie plný názov organizácie, meno a e-mailovú adresu nominovanej osoby, ktorá je už zaregistrovaná v IT Fitness Teste (ako zvedavý/iný). Tejto osobe v menu popri “Profile” pribudne funkcia “Správa organizácií”. Pre Správu organizácie postupujte identicky ako pre Správu školy (namiesto tried sa zvyšajne vytvárajú “oddelenia”, alebo názov príležitostného testovania).

Najčastejšie problémy

1. Škola nie je v zozname
Neviete vyhľadať vašu školu? Všetky regionálne školy registrované na Slovensku k 15.9.2021 a fakulty vysokých škôl v zozname sú. Odporúčame vo vyhľadávacom reťazci:

 • Nepoužívajte PSČ, ani “Slovensko”, “Slovakia”.
 • Nepoužívajte skratky “ZŠ”, “SOŠ”, “ZŠaMŠ”. Nesprávne: “ZŠ, Hlavná 24, Dubová”. Správne: “Základná škola, Hlavná 24, Dubová”.
 • Nerozlišujú sa malé alebo veľké písmená. Ignorované sú čiarky a pomlčky medzi slovami, mäkčene a dĺžne. Čiže správne je aj: “zakladna skola hlavna 24 dubova”.
 • Nezáleží na poradí slov a nemusíte použiť všetky slová z názvu školy. Skúšajte použiť len tie, ktoré sú pre vašu školu a jej adresu jedinečné. Napríklad na Slovensku s vysokou pravdepodobnosťou nie sú dve obce “Dubová”, kde by na “Hlavnej” ulici zhodne boli školy, takže správne je aj: “dubova hlavna”.
 • Skúšajte pridávať alebo uberať slová z názvu a adresy školy aj viackrát, kým ju úspešne vyhľadáte. Napríklad pre vyhľadanie školy “Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (Demänová 393)” stačí zadať jedno slovo “demanova”. Veď názov obce “Demänová” je unikátny a viac skôl v tejto obci nie je.

Ak sa vám stále nedarí, kontaktuje nás cez Kontaktný formulár, uveďte plný názov a adresu vašej školy a vašu pozíciu v nej. Školy, ktoré nie sú v zoznameIT Fitness Testu na vaše želanie pridáme. V zozname nie sú:

 • Materské školy, internáty a školské zariadenie ako napr. jedálne.
 • Školy a školské zariadenia, ktoré vznikli, zmenili názov, či formu existencie po 15.9.2021, alebo školy, ktoré nie sú súčasťou siete škôl.

2. Neprišiel mi overovací e-mail a preto sa neviem otestovať
Pri prvej registrácii, alebo ak ste zabudli heslo, vám má prísť overovací e-mail. Ak neprišiel, najčastejšie to je z dôvodov:

 • E-mail skončil so vašom SPAME. Skúste ho tam nájsť a pokračovať podľa inštrukcie.
 • Pôvodne ste sa zaregistrovali pod úplne iným e-mailom, ktorý ste medzitým zabudli. Preto e-mail prišiel na úplne inú adresu. V tomto prípade sa skúste rozpamätať na pôvodný e-mail.

Ak ste to už vzdali, alebo - a to je možné - očakávaný e-mail sa naozaj stratil niekde na ceste, tak nám opíšte svoj problém v Kontaktnom formulári.

3. Testovanie som prerušil(a), chcel(a) som ho neskôr dokončiť, avšak test medzitým sám skončil a prišiel mi certifikát s nízkou úspešnosťou
Test sme technologicky inovovali, čo umožňuje testovanie kedykoľvek prerušiť, z testu počas testovania vyskočiť a dokončiť ho neskôr. Aby ste si test mohli neskôr znova vybrať a spustiť, nesmiete potvrdiť jeho ukončenie). Vybrané odpovede sa zachovajú a neskôr môžete pokračovať. Zíde sa to aj, ak vám vypadne internet, nevydržia baterky v notebooku, omylom kliknete na “x” v pravom hornom rohu okna, alebo s celou triedou musíte príliš včas ukončiť testovanie, ktoré dokončíte na druhý deň, alebo deti si ho dokončia doma.

Aby sa však táto novinka nezneužívala, od spustenia testu máte na dokončenie 48 hodín. Potom sa test automaticky uzavrie, vyhodnotí podľa aktuálneho stavu odpovedí a obdržíte certifikát. Ide predsa len o test a uvedený čas je dostatočný na naštudovanie a premyslenie odpovedí. Ak však máte pre nedokončenie testu pádne dôvody, opíšte nám ich v Kontaktnom formulári.

4. Nepoznám PIN pre svoju školu
Ak sa žiak nevie zaregistrovať alebo si urobiť test v rámci svojej školy, pretože IT Fitness Test od neho vyžaduje PIN, musí sa spýtať a zistiť PIN od svojho učiteľa alebo digitálneho koordinátora. PIN určujú pre školu digitálni koordinátori s priradenou manažérskou rolou pre Správu škôl. Ak však PIN pre školu takto nebol zadaný, nezadávajte žiadny PIN pri svojej registrácii.

Nové vlastnosti IT Fitness Testu 2022 V4

Po desiatich rokoch skúseností z testovania digitálnych zručností IT Fitness Test v roku 2022 prekročil hranice Slovenska a je k dispozícii krajinám Vyšehradskej skupiny. Dekádou overené princípy testovania, praktický charakter testu a zovňašok zostali takmer nezmenené. Testovacie prostredie i obsah sa však museli prispôsobiť medzinárodnému prostrediu a technologicky bol IT Fitness Test úplne prepracovaný. Pribudli niektoré nové funkcie, ktoré uvádzame v skratke:

1. Viacjazyčné prostredie
Návštevník WEBu alebo používateľ môže štandardným sposobom kliknutím na ikonu vlajky v pravom hornom rohu vyberať medzi jazykmi krajín Vyšehradskej skupiny a anglickým jazykom. Zmena sa prejaví okamžite. Po zaregistrovaní používateľ si nastaví preferovaný jazyk vo svojom Profile..

2. Medzinárodné prostredie pre viac krajín
Vo svojom Profile si používateľ zvolí krajinu, v ktorej test realizuje. Pre krajiny Vyšehradskej skupiny má podľa výberu krajiny k dispozícii zoznam škôl z národných registrov škôl Slovenska, Poľska, Maďarska a Čiech. Takto sa môže zaregistrovať, test si urobiť a získať certifikát v anglickom jazyku aj osoba z inej krajiny EU, alebo sveta.

3. Používateľská podpora pre všetky krajiny V4
Používatelia z krajín Vyšehradskej skupiny sa môžu obracať na používateľskú podporu v národnom jazku prostredníctvom výberu svojej krajiny v Kontaktom formulári, alebo na príslušnú e-mailovú adresu: slovakia@itfitness.eu, poland@itfitness.eu, hungary@itfitness.eu, czechia@itfitness.eu. Používatelia z ostatných krajín podporu získajú podobne v anglickom jazyku a na: itfitness@itfitness.eu. Pre získanie rýchlejšej reakcie sa každý používateľ zo školy alebo organizácie z krajiny Vyšehradskej skupiny najprv obráti na zástupcu školy (digitálny koordinátor) alebo organizácie, až potom na národnú podporu.

4. Správa škôl: podpora pre digitálneho koordinátora školy
Okrem pretrvávajúcej funkcionality Správa tried, ktorá každému učiteľovi školy aj naďalej umožňuje vytvárať a sledovať “virtuálne triedy” pre svojich žiakov, je tu nová funkcionalita Správa škôl. Škola prostredníctvom Kontaktného formulára požiada o priradenie manažérskej roly pre už zaregistrovaného pedagóga školy - Digitálneho koordinátora, alebo iného poverejného zástupcu (môže ich byť viac, alebo jeden pedagóg môže plniť túto rolu pre viac škôl), ktorý tým získa oprávnenie pre sledovanie výsledkov celej školy, jednotlivých už vytvorených tried učiteľmi a nastavovať niektoré zabezpečovacie prvky pre priebeh testovania. Digitálny koordinátor alebo oprávnený zástupca školy môže takto vytvoriť virtuálnu triedu “Zborovňa”, v ktorej sa (mimo žiakov) budú testovať učitelia školy.

5. Správa škôl: testovať sa môžu aj žiaci, ktorí ešte nemajú e-mailový účet
Prostredníctvom Správy škôl možno vytvárať používateľské účty a heslá pre žiakov bez e-mailového účtu.

6. Správa škôl: možnosť nastavenia PINu pre prihlásenie sa žiakov a učiteľov ku škole
Prostredníctvom Správy škôl možno nastaviť tzv. súkromné nastavenie spôsobu registrácie tak, že prihlasovať a registrovať sa do školy môžu žiacia a pedagógoiva len po zadaní štvormiestneho PINu, ktorý sa dozvedia len žiaci školy. V minulosti sa stávalo, že do školy sa na IT Fitness Test omylom zaregistroval neznámy žiak, alebo cudzí pedagóg, ktorý dokonca vytváral triedy, čo viedlo k zmätkom a slabšie výsledky týchto “náznámych návštevníkov” zhoršovali celkový výsledok školy.

7. Overovanie e-mailovej adresy pri registrácii
Podľa dnešných štandardov bezpečnosti e-mailová adresa budceho používateľa IT Fitness Testu je overovaná zaslaním potvrdzovacieho e-mailu, na ktorý musí používateľ reagovať. Tým sa vylučujú registrácie pod iným menom, alebo fingované registrácie. Nutnou nevýhodou tohto overovania je, že potvrdzovací e-mail často končí v SPAMe používateľa a ten sa bez overenia nevie zapojiť do testovania. Často sa tiež stáva, že najmä mladí ľudia zabudnú na e-mail a heslo, pod ktorým sa registrovali. Potom overovací e-mail končí na adrese, ktorú používateľ dávno zabudol. Ak ste už všetko možné skúsili, požiadajte o pomoc prostredníctvom Kontaktného formulára.

8. Testovanie možno kedykoľvek prerušiť
Testovanie môžete kedykoľvek prerušiť, z testu počas testovania vyskočiť a dokončiť ho neskôr. Aby ste si test mohli neskôr znova vybrať a spustiť, nesmiete potvrdiť jeho ukončenie. Dovtedy vybrané odpovede sa zachovajú. Od spustenia testu máte na dokončenie 48 hodín. Potom sa test automaticky uzavrie, vyhodnotí podľa aktuálneho stavu odpovedí a obdržíte certifikát.

9. Nemusíte zodpovedať všetky otázky
Pri potvrdzovaní ukončenia testu vám test pripomenie nezodpovedané testové otázky a požiada o potvrdenie, či chcete naozaj ukončiť aj bez ich zodpovedania. Test sa automaticky ukončí 48 hodín od jeho spustenia i keď ste nezodpovedali všetky testové otázky. Za nezodpovedané testové otázky nie sú negatívne body (nezískavate žiandne body).

10. Správa organizácií: testovanie môže koordinovať a vyhodnocovať pre svojich pracovníkov alebo členov aj organizácia
Podobne ako žiaci a pedagógovia škôl, môžu sa otestovať aj pracovníci organizácií. O zadanie organizácie do IT Fitness Testu treba vopred požiadať prostredníctvom Kontaktného formulára. Ostatné možnosti a funkcionalita pre organizácie je obdobná ako pre školy. Manažér správy organizácie má v menu Správa organizícií (popri Profile) prístup ku všetkým výsledkom testovania, môže zakladať organizačné zložky organizácie, alebo podujatia pre testovanie, nastaviť bezpečnostný PIN, alebo vygenerovať anonymné prístupy bez použitia e-mailu pre zamestnancov/členov organizácie. Výsledky testovania organizácií sa nezverejňujú.

11. Možnosť medziročného porovnávania
Testovacie prostredie pre IT Fitness Test 2022 V4 obsahuje a vie spracovať údaje aj z IT Fitness Testu 2021 a budúcoročné testovania sa budú realizovať a ich dáta uchovávať v tom istom prostredí. Spolu s prispôsobením pre viacjazyčné a medzinárodné prostrede IT Fitness Test bude umožňovať medziročné porovnávanie, porovnávanie medzi krajinami. Okrem interných úprav štatistík to bude vyžadovať aj nové spracovanie záverečných správ. Toto spracovanie však bude prebiehať počas tohto roka len postupne, preto sa vopred ospravedlňujeme za nedostatky v zobrazované výsledkov testu.

12. Prispôsobenie pre vyššiu záťaž
Vzhľadom na zapojenie krajín Vyšehradskej skupiny do testovania je možné očakávať výššie počty i počet súčasných používateľov a respondentov testu. IT Fitness Test 2022 V4 je na to pripravený a otestovaný.

Uvedené novinky a zvýšenú bezpečnosť sme mohli do IT Fitness Testu 2022 V4 zapracovať vďaka podpore strategických grantov Vyšehradského fondu, rozpočtu Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky a členských príspevkov jej členov, účasti a sponzortva hlavného partnera spoločnosi Microsoft Česká a Slovenská republika, ďalších partnerov na Slovensku a úzko spolupracujúcich partnerov z vyšehradských krajín: Poľska, Maďarska, Českej republiky, ktorí takto spolu predstavili nový spoločný projekt bezplatného online testovania digitálnych zručností pre krajiny Vyšehradskej skupiny.