IT Fitness Test 2023 - Vyšehradská skupina a Ukrajina

Najväčší bezplatný online test digitálnych zručností pre krajiny V4 a Ukrajinu
počítač

IT Fitness Test

Najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností s dlhoročnou tradíciou – to je IT Fitness Test. Za uplynulých jedenásť rokov si prostredníctvom neho overilo úroveň svojich digitálnych zručností už viac ako 400-tisíc respondentov.

Ďalšie informácie

Respondenti Respondenti

Na spustenie testu nepotrebujete žiadnu špeciálnu prípravu. Jediné, „must have“ je približne 45-60 minút sústredenej koncentrácie. Pre žiakov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov vyšších ročníkov, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok, ktoré overia úroveň ich digitálnych zručností! Náhodné tipovanie odpovedí k úspešnému skóre nepomôže – počas vypĺňania testu je povolené použiť akékoľvek dostupné online zdroje a nástroje.

Motivácia Motivácia

Pre žiakov a školy, ktoré sa zapoja do testovania, je navyše pripravená súťaž o atraktívne ceny. Špeciálne vyhodnotenie čaká aj tie školy, ktorým sa podarí do testovania zapojiť najviac žiakov. Každý, kto otestuje svoje zručnosti do konca októbra automaticky získa e-certifikát, ktorý potvrdzuje úroveň digitálnych zručností a konečné skóre úspešnosti.

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia

Hlavný koordinátor projektu

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. DK v súčasnosti združuje takmer sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti vzdelávania a IKT na Slovensku.

Partneri a organizátori v krajinách zapojených do projektu

CYFROWA POLSKA

Asociácia dovozcov a výrobcov elektrických a elektronických zariadení

Asociácia pre aplikovaný výskum v IT

Asociácia pre aplikovaný výskum v IT

Česko.Digital

Komunita expertných dobrovoľníkov

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

IKT asociácia Maďarska

Ukrajinsko-slovenské centrum
Ukrajinsko-slovenské centrum

Ukrajinsko-slovenské centrum

Generálny partner

Microsoft

Hlavný partner

HP

Partneri

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Nay
ESET
iCanschool

Mediálny partner

Startitup

Ceny do súťaže poskytli

IKEA
Pixel Federation
NEXTECH