IT Fitness Test

je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. V tomto roku sa na Slovensku do 31. júla certifikačného testovania zúčastnilo vyše 50 000 respondentov. Z tých, ktorí splnili podmienky súťaže, sme vyžrebovali tohtoročných víťazov hlavnej ceny – Xbox Series X – a desiatok ďalších skvelých cien. Úspešným študentom a pedagógom blahoželáme a posielame ceny. Tým sme však neskončili.

Na jeseň sme ponúkli dodatočnú súťaž na overenie digitálnych zručností prvákov stredných škôl a tým, ktorí v tomto roku test ešte nestihli, alebo sa im nevydaril, aby si ho zopakovali s podporou digitálnych koordinátorov školy do 31. októbra 2022. Prvých 5 školských digitálnych koordinátorov spolu pedagógmi a študentmi z najviac zapojenej triedy svojej školy odmeníme tričkami IT Fitness Test a drobnými cenami. Ku koncu súťaže sme do vyhodnotenia zaradili ešte jednu hernú konzolu Xbox Series X - čo nám umožňuje vyhodnotiť a vyžrebovať tentoraz niektorého z pomedzi najúspešnejších žiačok, žiakov.

Pozývame Vás na slávnostné vyhodnotenie IT Fitness Testu 2022 V4 - na Slovensku dňa 22.11.2022 o 10:00 v sídle Microsoft Slovensko. Účasť je verejná a bezplatná, len poprosíme vopred oznámiť svoju účasť na e-mail tajomnik@digitalnakoalicia.sk. Presná adresa pre osobnú účasť: Microsoft Slovakia, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, Slovensko (prístup autom je z Košickej ulice v Bratislave v smere k Dunaju.

Vyšehradský fond

"Vďaka podpore strategických grantov Vyšehradského fondu k Národnej koalícii pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa pridali partneri z vyšehradských krajín Poľska, Maďarska, Českej republiky predstavili nový spoločný projekt IT Fitness Test 2022 V4 - bezplatný online test digitálnych zručností pre krajiny Vyšehradskej skupiny."

Respondenti

testovania nemusia absolvovať žiadne školenie na spustenie IT Fitness Testu. Je na každom jednom respondentovi, ako sa s testom vysporiada. Možnosť podvádzať pri testovaní je minimalizovaná. Test vyžaduje približne 45 až 60 minút koncentrácie pre starších žiakov základných škôl (20 úloh) a asi 60 minút a viac pre študentov vyšších ročníkov, učiteľov a iných respondentov (25 úloh). Čas samotného testu však nie je obmedzený. Od respondenta sa očakáva, že na dokončenie testu použije akékoľvek zdroje a nástroje z internetu. Tento spôsob testovania umožňuje ambicióznym študentom naučiť sa počas testovania niečo nové a zamerať sa na správne pochopenie jednotlivých otázok.

Motivácia

žiakov a študentov na testovaní, aby sa zúčastnili testovania a dosiahli dobré výsledky, bude podporená súťažou o atraktívne ceny pre víťazov. Od škôl sa tiež očakáva, že budú dávať pozor na to, aby preukázali dostatočné digitálne schopnosti svojich študentov.

Vyšehradský fond

Vyšehradský fond

je medzinárodná organizácia pre poskytovanie grantov, ktorú v roku 2000 založili vlády krajín Vyšehradskej skupiny – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska – na podporu regionálnej spolupráce vo vyšehradskom regióne (V4), ako aj medzi regiónom V4 a inými krajinami, najmä v regiónoch západného Balkánu a Východného partnerstva. Fond to robí financovaním grantov a udeľovaním štipendií a pobytov umelcov prostredníctvom svojho ročného rozpočtu 8 miliónov EUR, ktorý každoročne poskytujú vlády V4.

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (skrátene „Digitálna koalícia“) je iniciatíva s národnou pôsobnosťou v Slovenskej republike založená na podnet Európskej komisie IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície, dnes Ministerstvom pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR dňa 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. Digitálna koalícia má 83 členov s vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia a Ďalších záujemcov o pripojenie sa. Členstvo v Digitálnej koalícii je bezplatné, do Digitálnej koalície záujemcovia vstupujú podpisom memoranda člena.

Hlavný partner

Microsoft

Partneri a organizátori v krajinách Vyšehradskej skupiny

CYFROWA POLSKA

CYFROWA POLSKA

Asociácia dovozcov a výrobcov elektrických a elektronických zariadení

Internetový institut z.s.

Internetový institut z.s.

Český internetový inštitút

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

IKT asociácia Maďarska

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Partneri

Eset
Ikea
MIRRI
MSVVS
ITAS
TUKE
Nextech
TouchIT

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov od Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.