Aktuality

Dvanásty ročník IT Fitness Testu: začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

PB_23-04-13_IT fitness test_0448.jpg

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) dnes spustila dvanásty ročník IT Fitness Testu. Historicky po prvý raz si tak budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností otestovať všetci žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, a aj na Ukrajine.

Prichádza dvanásty ročník najväčšieho a najkomplexnejšieho testovania digitálnych zručností. Po úspešnom jedenástom ročníku, počas ktorého sa do testovania v rámci jednotlivých krajín V4 zapojilo rekordných, viac ako 100-tisíc ľudí, prichádza nová výzva. IT Fitness Test sa rozširuje aj za hranice Európskej únie. Už v tomto roku je totiž historicky po prvý raz dostupný aj pre žiakov, študentov, učiteľov ale aj širšej verejnosti, na Ukrajine. „Rozšírenie testovania pre ukrajinských občanov bolo pre nás jasnou voľbou. Pozitívna odozva našich partnerov v krajinách V4, a takisto aj nutnosť reagovať na aktuálne medzinárodné dianie, nás podnietili aj tento rok IT Fitness Test rozšíriť, a to práve o mutáciu v ukrajinskom jazyku. Vzhľadom na príchod mnohých odídencov na Slovensko a do susedných krajín považujeme za potrebné poskytnúť im dostatočný priestor pre ich testovanie – či už ide o žiakov alebo aj ľudí, ktorí v rámci vstupu na pracovný trh chcú deklarovať úroveň svojich zručností a kompetencií v digitálnom priestore,“ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. Testovanie je bezplatné, online dostupné komukoľvek, a to až v šiestich jazykoch, vrátane angličtiny.

PB_23-04-13_IT fitness test_0175.jpg

K dispozícii sú dve verzie testu. Pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok. Tie preveria ich zručnosti v kategóriách ako sú Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. „Na základe výsledkov posledného ročníka vidíme, že žiaci na Slovensku, ale aj v susedných krajinách, výrazne zaostávajú v oblasti práce s kancelárskymi nástrojmi, v porozumení tabuľkám, grafom či v čítaní s porozumením. Mladí ľudia sú skôr konzumentmi obsahu, preto často nedokážu správne vyhodnotiť a porozumieť informáciám, s ktorými sa stretávajú na sociálnych sieťach. Z tohto dôvodu testovacie otázky preveria najmä zručnosti v oblasti bezpečného používania sociálnych sietí, kancelárskych nástrojov a prácu s dátami,“ spresňuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. Výsledky testovania v rámci jednotlivých krajín taktiež môžu pomôcť jednotlivým vládam prijímať systémové opatrenia, ktoré povedú k skvalitneniu vzdelávacieho systému. „Uvedomujeme si, že v dnešnej rýchlej dobe nielen žiaci majú problém pracovať s informáciami a s ich vyhodnocovaním. Preto vedenie ku kritickému mysleniu bude jedným z hlavným pilierov pripravovanej kurikulárnej reformy. Vyučovanie bude obsahovať viac práce s textom, s informáciami, s ich vyhodnocovaním, s overovaním, ale aj používaním,“ dopĺňa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ján Horecký.

PB_23-04-13_IT fitness test_0231.jpg

Práve kritické myslenie a schopnosť používať svoje vedomosti v praxi sú základným predpokladom pre úspešné vyriešenie IT Fitness Testu. Otázky každoročne zostavuje medzinárodný autorský tím expertov, práve z tohto dôvodu sú praktické a reflektujú na aktuálne požiadavky na zručnosti, ako aj na najnovšie trendy v digitálnej oblasti. Náhodné tipovanie odpovedí preto respondentom k úspešnému skóre nepomôže – počas vypĺňania testu je však povolené prepájať teoretické poznatky s praktickými a použiť akékoľvek dostupné online zdroje a nástroje. „Som veľmi rád, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky môže byť partnerom IT Fitness Test-u, unikátneho testovacieho nástroja digitálnych zručností, ktorý už viackrát ocenila aj Európska komisia. Vďaka IT Fitness Testu ale nešírime iba osvetu, získavame aj cenné dáta o úspešnosti respondentov podľa ich veku a jednotlivých krajov, čo nám pomáha vytvárať adresné politiky rozvoja digitálnych zručností,“ zdôrazňuje Jozef Graňačka, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Každý, kto si test vyplní do konca októbra, automaticky získa elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje aktuálnu úroveň jeho digitálnych zručností na základe dosiahnutého skóre. Aj v tomto roku budú môcť navyše najlepší žiaci a školy súťažiť o atraktívne vecné ceny. „Naučiť mladých ľudí a učiteľov digitálnym zručnostiam je dnes veľká výzva. Intenzívne vnímame, že nemôžu byť iba doménou IT profesionálov. Znalosť technológií už musí patriť do základnej výbavy každého človeka. Testovanie je prvým krokom k tomu, aby študenti aj učitelia zistili, aká je úroveň ich digitálnych zručností. Pre spoločnosť Microsoft je nanajvýš dôležité nasmerovať ich na vzdelávacie aktivity, ktoré im v tom pomôžu. Aj preto vytvárame a realizujeme projekty tak, aby sme Slovensku pomohli urýchliť rozvoj v tejto oblasti. Verejnosti prinášame bezplatný systém tréningov a školení, množstvo moderných študijných materiálov a certifikácie. Uvedomujeme si, že zrýchlená digitálna transformácia môže našej krajine priniesť rast produktivity a rozvoj digitálnej ekonomiky. Predpokladom k tomu je ale výrazné zvýšenie úrovne digitálnych zručností,“ vysvetľuje Marcela Havrilová zo spoločnosti Microsoft, ktorá je zároveň generálnym partnerom IT Fitness Testu na Slovensku a v Česku.

PB_23-04-13_IT fitness test_0286.jpg

Aj v tomto roku bude zároveň dostupné aj špeciálne testovacie rozhranie pre štátne a verejné organizácie, súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť na interné vzdelávanie zamestnancov, pričom výsledky za jednotlivé organizácie zostanú anonymné. Každá zapojená organizácia tak získa prístup k cenným dátam, vďaka ktorým bude môcť efektívne vyhodnotiť úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov. „Digitálny pokrok pretvára prakticky celú našu spoločnosť. Žiadna investícia sa dnes neoplatí viac než tá, ktorá cieli do rozvoja digitálnych zručností. Len vďaka rozvoju kompetencií nás všetkých môže Slovensko zostať konkurencieschopné, rásť a prosperovať. IT Fitness Test je ukážkou toho, že Slovensko si túto výzvu uvedomuje a rozumie, že začať musíme predovšetkým v oblasti vzdelávania,“ uzatvára zástupca vedúceho zastúpenia Európskej komisie v SR, Radim Dvořák.

PB_23-04-13_IT fitness test_0242.jpg

Napísali o nás

Rok 2023

Do IT Fitness Testu sa môžu zapojiť aj firmy
Dvanásty ročník IT Fitness Testu: začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe
Počas 12. ročníka IT Fitness Testu sa bude testovať v krajinách V4 aj na Ukrajine
Počas IT Fitness Testu sa bude testovať v krajinách V4 aj na Ukrajine
Začalo veľké testovanie IT zručností Slovákov. Znalosti si overíte zadarmo
Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe
Dvanásty ročník IT Fitness Testu: začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe
Dvanásty ročník IT Fitness Testu: začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe
Začína sa testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Rok 2022

https://digitalnakoalicia.sk/article/it-fitness-test-2022-je-po-prvykrat-dostupny-v-5-jazykoch-do-testovania-sa-zapoja-vsetky-krajiny-v4/
https://itas.sk/it-fitness-test-2022-je-po-prvykrat-dostupny-v-5-jazykoch-do-testovania-sa-zapoja-vsetky-krajiny-v4/
https://itas.sk/projekty/vzdelavanie/
https://tv.zoznam.sk/cl/1003001/2302809/Zacal-sa-11--rocnik-IT-Fitness-Testu--do-testovania-sa-zapoja-vsetky-krajiny-V4
https://touchit.sk/it-fitness-test-sa-zmenil-je-aj-v-anglictine-a-vyzaduje-hladanie-odpovedi-na-internete/413231
https://www.youtube.com/watch?v=VZAJEhrP2lE (Ako funguje IT Fitness Test 2022 V4)
https://www.youtube.com/watch?v=PduwE2emWdI
https://www.youtube.com/watch?v=OMb6T9gPcjs
https://www.facebook.com/itfitnesstest
https://www.facebook.com/itassk/videos/1604991653191202
https://digitalv4.eu/

Vyhodnotenie roku 2021 a oznámenie IT Fitness Test 2022 V4

20211019_103827-3-scaled.jpeg

https://digitalnakoalicia.sk/it-fitness-test-2022-pre-krajiny-v4/
https://www.facebook.com/itfitnesstest/photos/pcb.1757153511137352/1757153157804054/
https://itas.sk/10-rocnik-it-fitness-testu-bol-rekordny-zapojilo-sa-don-takmer-45-tisic-ludi/
https://www.minedu.sk/10-rocnik-it-fitness-testu-bol-rekordny-zapojilo-sa-don-takmer-45-tisic-ludi/
https://www.aktuality.sk/clanok/tpxz315/v-testovani-digitalnych-zrucnosti-si-ziaci-pohorsili/
https://www.ta3.com/clanok/215491/v-digitalnych-zrucnostiach-mame-co-dohanat-skoly-v-testoch-nedopadli-dobre
https://touchit.sk/10-rocnik-it-fitness-testu-bol-rekordny-zapojilo-sa-don-takmer-45-tisic-ludi/375198
https://app.monitora.sk/article/612028849/253009eb6b8489aae4d2?query=%22IT+Fitness+Test%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzg1MjQwMDAsIndpZCI6MTAzNTcsImFpZCI6NjEyMDI4ODQ5fQ.JVO4VWElXobtWsGSFyH23fqSEn0kBG01SpnCnF6axRQ

20211019_102104-3-scaled.jpeg

Rok 2021

https://dennikn.sk/2589890/skolsky-tyzden-navrhovane-zmeny-v-riadeni-vysokych-skol-mozu-byt-skodlive/
https://dennikn.sk/minuta/2579356/
https://digitalnakoalicia.sk/fitness-test-2021-prekonal-hranicu-20-000-respondentov-skoly-ucitelia-ziaci-su-k-sebe-zodpovedni/
https://ec.europa.eu/slovakia/news/zacal_sa_10_rocnik_najvacsieho_testovania_digitalnych_zrucnosti_na_slovensku_it_fitness_test_sk
https://felvidek.ma/2021/05/mar-magyar-nyelven-is-kitoltheto-az-it-fitness-teszt/
https://itas.sk/10-rocnik-it-fitness-testu-bol-rekordny-zapojilo-sa-don-takmer-45-tisic-ludi/
https://itas.sk/it-fitness-test-2021-prekonal-hranicu-20-000-respondentov-rekordne-rychlo/
https://touchit.sk/10-rocnik-it-fitness-testu-bol-rekordny-zapojilo-sa-don-takmer-45-tisic-ludi/375198
https://uzitocna.pravda.sk/vzdelavanie/clanok/606782-najviac-boduju-digitalne-zrucnosti/
https://www.aktuality.sk/clanok/tpxz315/v-testovani-digitalnych-zrucnosti-si-ziaci-pohorsili/
https://www.cas.sk/cl/1002799/2607063/ucitel-roka-2020-peter-pallo-pandemia-zmenila-postoj-k-vzdelavaniu-u-ucitelov-aj-rodin
https://www.direktor.sk/sk/aktuality/it-fitness-test-2021.a-14847.html
https://www.minedu.sk/10-rocnik-it-fitness-testu-bol-rekordny-zapojilo-sa-don-takmer-45-tisic-ludi/
https://www.minedu.sk/zacina-sa-10-rocnik-najvacsieho-testovania-digitalnych-zrucnosti-na-slovensku-it-fitness-test-bude-dostupny-aj-v-madarcine/
https://www.nextech.sk/en/community/article/detail/url/10--rocnik-IT-Fitness-Testu-bol-rekordny--zapojilo-sa-don-takmer-45-tisic-ludi
https://www.nextech.sk/en/community/article/detail/url/IT-Fitness-Test-2021-prekonal-hranicu-20-000-respondentov-rekordne-rychlo
https://www.reporter24.sk/2021/10/20/vicepremierka-remisova-podporujeme-digitalne-zrucnosti-seniori-musia-mat-v-digitalnej-dobe-rovnaky-pristup-k-jej-benefitom/
https://www.skolske.sk/clanok/56572/zacal-sa-10-rocnik-it-fitness-testu-dostupny-je-aj-v-madarcine
https://www.skolske.sk/clanok/57668/skoly-sa-v-testovani-digitalnych-zrucnosti-tento-rok-zhorsili
https://www.ta3.com/clanok/215491/v-digitalnych-zrucnostiach-mame-co-dohanat-skoly-v-testoch-nedopadli-dobre
https://www.ta3.com/clanok/217698/roky-sa-zabudalo-na-digitalne-zrucnosti-ucitelov-tvrdi-lelovsky-z-unie-zamestnavatelov
https://www.tasrtv.sk/live/x8148hgnazivo-otvorenie-10-rocnika-it-fitness-testu/19008/
https://www.teraz.sk/slovensko/zacal-sa-jubilejny-10-rocnik-it-fit/547040-clanok.html
https://www.trend.sk/spravy/it-skoly-testovani-digitalnych-zrucnosti-tento-rok-zhorsili-2
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/IT-FITNES-TEST-2021.aspx
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/digitalna-zrucnost-ziakov-sa-zhorsila-ucitelia-si-v-it-fitness-teste-polepsili/

Rok 2020

https://www.facebook.com/itassk/videos/181104359958013/
https://www.teraz.sk/slovensko/testovanie-digitalnych-zrucnosti-it-f/464695-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/ocakavame-nazivo-tk-otvorenia-9-ro/464647-clanok.html
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1159101351101697&id=409652449379928
https://www.hlavnespravy.sk/studenti-aj-ucitelia-dnesneho-dna-mozu-otestovat-digitalne-zrucnosti-testovani-it-fitness-test/2147492
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/zacalo-sa-celoslovenske-testovanie-digitalnych-zrucnosti-ziakov-a-ucitelov-it-fitness-test/
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2506577156269758&id=1428899270704224
https://zive.aktuality.sk/clanok/146680/zacal-dalsi-rocnik-testovania-it-zrucnosti-potrva-do-31-jula
https://touchit.sk/zacina-sa-najvacsie-testovanie-it-zrucnosti-na-slovensku-ak-budete-mat-vyse-50-ste-dobri/289339
https://techbox.dennikn.sk/ake-su-vase-it-zrucnosti-otestovat-sa-mozte-aj-v-domacej-karantene/
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1250913835111570&id=288447254691571
https://facebook.com/story.php?story_fbid=658118694747989&id=1428899270704224

Rok 2019

https://touchit.sk/it-fitness-test-2019-prekrocil-hranicu-10-000-riesitelov/237941
https://hlavne.sk/domace/it-fitness-test-ma-uz-viac-ako-10-tisic-riesitelov/
https://touchit.sk/it-fitness-test-2019-startuje-8-rocnik-najvacsieho-it-testovania-na-slovensku/234999
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/veda-poznanie-vzdelavanie/196164/spustili-it-fitness-test
https://zive.aktuality.sk/clanok/140153/startuje-testovanie-digitalnych-zrucnosti-it-fitness-test-2019/

Rok 2018

https://europskenoviny.sk/2018/12/18/it-fitness-test-2018-opat-preveril-digitalne-zrucnosti-slovakov/
https://www.hlavnespravy.sk/ziaci-maju-problemy-s-kybernetickou-bezpecnostou-vyplyva-z-vysledkov-fitness-testu/1613946
https://touchit.sk/vysledky-it-fitness-testu-2018-ziaci-maju-realne-problemy-s-kybernetickou-bezpecnostou/209002
https://www.pcrevue.sk/a/IT-Fitness-Test-2018--vysledky-su-alarmujuce--celkova-uspesnost-klesla-na-36-6----v-bezpecnosti-dokonca-na-20-8
https://zive.azet.sk/clanok/137197/ziaci-na-slovensku-maju-problem-s-kybernetickou-bezpecnostou-ukazal-test-it-fitness/
https://itas.sk/vysledky-it-fitness-testu-2018-ziaci-maju-problemy-s-kybernetickou-bezpecnostou/
http://digitalnakoalicia.sk/digitalna-koalicia-podporuje-fitness-test-2018-zacalo-sa-velke-testovanie-slovakov/
https://www.youtube.com/watch?v=dkmExdHK5AI
http://www.skolaefektivne.sk/33/it-fitness-test-2018-zacina-sa-7-rocnik-najvacsieho-testovania-digitalnych-zrucnosti-na-slovensku-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNICJqjjZmhARHlCLOpBX5O-U/
https://www.ta3.com/clanok/1126980/odstartoval-it-fitness-test-2018-ziaci-otestuju-svoje-digitalne-zrucnosti.html

Rok 2017

https://www.pcrevue.sk/a/V-IT-Fitness-teste-2017-sa-otestovalo-zatial-rekordnych-12-tisic-Slovakov--dvom-z-nich-sa-podarilo-dosiahnut-100---uspesnost
http://www.teraz.sk/slovensko/slovaci-si-mozu-otestovat-svoje-it-z/252662-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=0
http://www.dobrenoviny.sk/c/97323/myslite-si-ze-ste-zrucni-v-it-urobte-si-test-ktory-odhali-ci-je-to-naozaj-tak
http://www.dnes24.sk/overte-si-svoje-pocitacove-zrucnosti-v-teste-ziskate-certifikat-k-zivotopisu-266942
https://www.etrend.sk/technologie/povazujete-sa-za-digitalne-zrucnych-otestujte-sa-spolu-s-pellegrinim.html
http://www.ta3.com/clanok/1102991/otestujte-sa-v-it-zrucnostiach-test-podporovany-statom-ma-30-otazok.html
http://www.hlavnespravy.sk/slovaci-si-mozu-otestovat-svoje-zrucnosti-ziskat-certifikat-k-zivotopisu/955872
http://www.info.sk/sprava/128308/slovaci-si-mozu-otestovat-svoje-it-zrucnosti-a-ziskat-certifikat-k-zivotopisu/
https://europskenoviny.sk/2017/04/05/ake-su-vase-pocitacove-zrucnosti-otestujte-sa-startuje-it-fitness-test-2017/
http://www.zive.sk/clanok/124193/naozaj-ovladate-pracu-s-pocitacom-vyskusajte-si-to-startuje-it-fitness-test-2017
http://techbox.dennikn.sk/rychle-spravy/186871/
http://techbox.dennikn.sk/it-fitness-test-2017-velke-testovanie-zrucnosti-slovakov/
https://www.mojandroid.sk/it-fitness-test-slovensko-2017/
https://www.pcrevue.sk/a/Vyskusajte-si-svoju-IT-zrucnost-v-IT-Fitness-teste
https://touchit.sk/video-touchit-petra-pellegriniho-sme-sa-pytali-na-it-finess-test-naroda-2017-a-it-zrucnosti-slovakov/108038
http://www.svet-komunikacie.sk/2017/04/it-fitness-testrozsireny-o-marketing-uz.html
https://www.nases.gov.sk/startuje-velke-testovanie-it-zrucnosti-slovakov-it-fitness-test-201/index.html
http://www.obecne-noviny.sk/clanky/otestujte-si-svoje-it-zrucnosti-a-ziskajte-certifikat-k-zivotopisu
http://medialnavychova.sk/startuje-velke-testovanie-it-zrucnosti-slovakov-it-fitness-test-2017/

Rok 2015

http://www.tvnoviny.sk/domace/1811880_velke-celoslovenske-testovanie-vyskusajte-si-ako-viete-robit-s-internetom
http://www.webnoviny.sk
http://www.24hod.sk

Rok 2014

www.zive.sk/clanok/95395/buduci-it-specialisti-sutazili-v-kosiciach
www.techpedia.sk/technologie-pre-ludi/novinky/834/otestujte-si-aj-vy-svoje-it-zrucnosti-
www.pcnews.sk/trendy/it-fitness-test-prvykrat-oficialne-otestuje-aj-ziakov-zakladnych-skol
www.zive.sk/clanok/98966/it-testovanie-slovaci-maju-problem-prepojit-teoriu-a-prax

Rok 2013

https://www.teraz.sk/ekonomika/it-fitness-test-znalosti-slovaci/46635-clanok.html
https://style.hnonline.sk/tech/539943-laik-ci-expert-zistite-ako-ste-na-tom-v-it-technologiach
https://www.teraz.sk/ekonomika/europa-it-odbornici-nag/48090-clanok.html
http://profesia.pravda.sk/ludske-zdroje/clanok/282681-europe-budu-chybat-informatici-slovensko-hlada-talenty/

Rok 2012

https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/25706-slovaci-si-opaet-mozu-overit-it-znalosti-v-celonarodnom-teste/
http://pocitace.sme.sk/c/6267554/verejnost-si-moze-otestovat-svoje-it-zrucnosti.html
http://www.funradio.sk/clanok/20753-tema-it-tema/