Súťaž

Zapoj sa do súťaže a vyhraj skvelé ceny!

Aj tento rok prináša IT Fitness Test možnosť súťažiť o skvelé ceny. Ako sa môžeš zapojiť?

a) Zaregistruj sa na webstránke www.itfitness.eu.
b) Pri registrácii zadaj pravdivo všetky osobné údaje. Fiktívne a vymyslené osoby nebudú do žrebovania o vecné ceny zaradené.
c) Po prihlásení na stránku povinne vyplň Informačnú časť.
d) Vyplň celý IT Fitness Test – test pre základné školy alebo test pre stredné/vysoké školy.
e) Na e-mail, ktorý si zadal pri registrácii, obdržíš certifikát s výsledkom testovania.

SK PREVIEW (1).png

Aké ceny môžete tento rok vyhrať?

a) Ceny pre kategóriu žiakov základných škôl:
• Xbox žrebovaný zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť min. 50%
• Kurz u vybraného mediálneho partnera pre 3 žiakov s najlepším výsledkom
b) Ceny pre kategóriu žiakov stredných škôl:
• Xbox žrebovaný zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť min. 50%
• Stáž u vybraného partnera pre 3 žiakov s najlepším výsledkom
c) Ceny pre kategóriu učiteľov základných škôl:
• HP EliteBook 840 G9 i7-1260P pre učiteľa s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Myš Logitech signature M650 pre 5 učiteľov s najlepším priemerným výsledkom triedy
d) Ceny pre kategóriu učiteľov stredných škôl:
• HP ProBook 450 G9 i5-1235U pre učiteľa s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Myš Logitech signature M650 pre 5 učiteľov s najlepším priemerným výsledkom triedy
e) Ceny pre kategóriu tried základných škôl:
• Tlačiareň HP OfficeJet Pro 8022e pre triedu s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Slúchadlá pre žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Tričká IT Fitness Test pre žiakov troch tried s najlepším priemerným výsledkom triedy
f) Ceny pre kategóriu tried stredných škôl:
• M27 Webcam pre triedu s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Power banky pre žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Tričká IT Fitness Test pre žiakov troch tried s najlepším priemerným výsledkom triedy

Viac podrobností o výhrach a podmienkach súťaže nájdeš v štatúte.

Súťaž prebieha od 13.4.2023 do 31.10.2023. Výhercov budeme žrebovať do 15.12.2023.

Viac informácií ako pracovať s IT Fitness Testom nájdete: Ďalšie informácie - Inštrukcie pre používateľov.

Vybrať test