IT Fitness Test

Súťaž

Súťaž pre rok 2023 ukončená a vyhodnotená!

Dňa 1.12.2023 sa v priestoroch Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR uskutočnilo žrebovanie výhercov cien v súlade s platným štatútom. Všetci výherci boli informovaní a vyzvaní, aby si cenu prebrali. Možno aj Ty patríš medzi našich štastlivcov!

9f5d11663f-IT_Fitness_Test_FB_cover_820x360_SK.jpg

Aké ceny ste mohli tento rok vyhrať?

a) Ceny pre kategóriu žiakov základných škôl:
• Xbox žrebovaný zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť min. 50%
• Kurz u vybraného mediálneho partnera pre 3 žiakov s najlepším výsledkom
b) Ceny pre kategóriu žiakov stredných škôl:
• Xbox žrebovaný zo všetkých zapojených, ktorí v teste dosiahli úspešnosť min. 50%
• Stáž u vybraného partnera pre 3 žiakov s najlepším výsledkom
c) Ceny pre kategóriu učiteľov základných škôl:
• HP EliteBook 840 G9 i7-1260P pre učiteľa s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Myš Logitech signature M650 pre 5 učiteľov s najlepším priemerným výsledkom triedy
d) Ceny pre kategóriu učiteľov stredných škôl:
• HP ProBook 450 G9 i5-1235U pre učiteľa s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Myš Logitech signature M650 pre 5 učiteľov s najlepším priemerným výsledkom triedy
e) Ceny pre kategóriu tried základných škôl:
• Tlačiareň HP OfficeJet Pro 8022e pre triedu s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Slúchadlá pre žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Tričká IT Fitness Test pre žiakov troch tried s najlepším priemerným výsledkom triedy
f) Ceny pre kategóriu tried stredných škôl:
• M27 Webcam pre triedu s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Power banky pre žiakov triedy s najlepším priemerným výsledkom triedy
• Tričká IT Fitness Test pre žiakov troch tried s najlepším priemerným výsledkom triedy

Viac podrobností o výhrach a podmienkach súťaže nájdeš v štatúte.

Vybrať test