IT Fitness Test

Az IT Fitness Teszt 2020-as zárójelentése

Az IT Fitness Teszt 2020-as évfolyama megmutatta, hogy a Korona-krízis fejlesztette a diákok informatikai készségeit.

A 9. évfolyam rendhagyó feltételek mellett és bezárt iskolákban folyt, és ettől függetlenül az eredmények az előző évekkel összehasonlítva sokkal jobbak Szlovákiában.

Pozsony, 2020. december 18.

A felmérés szerzői ezt a változást a digitális oktatás pozitív hatásaival magyarázzák, amelyek javítottak a diákok informatikai készségein. Mivel a diákok a szüleikkel voltak egy háztartásban összezárva, a szülők készségei is javultak. A pontos eredményeket a Kassai Műszaki Egyetem ezen az oldalon tette közzé: záverečná správa IT Fitness Test 2020 .

Továbbá a felmérés szerzői szerint az eredmények javulását a tesztelés feltételei is elősegítették, mivel a Covid-19 járvány miatt a tesztelés nem az iskolákban történt, hanem otthoni közegben. Ez azt jelenti, hogy minden válaszadó bármilyen zavaró tényező és időkorlát nélkül (tanítási órák hossza) végezhette el a tesztet. Persze ez azt is jelentheti, hogy a körülményeken javíthatott akár egy informatikához jobban értő személy segítsége is.

A zárójelentés szerzői pozitívan értékelik a pedagógusok tevékenységét, akik a diákjaiknak aktívan segítenek a felmérésbe bekapcsolódni. A szerzők szerint ezek az iskolák, ahol a diákok rendszeresen bekapcsolódnak a tesztelésbe, és nem csak a végzős osztályok, láthatóan jobb informatikai készségű diákokat nevelnek. Ezek az iskolák nem csak a részvételért kapcsolódnak be, de fontosnak tartják az oktatás fejlesztését is.

Célcsoportok és a teszt eredményei

A felmérés célcsoportjai főleg a közép- és főiskolás diákok, alapiskolás tanulók (főleg a felső tagozatos és alapiskolát már befejező végzősök) és nem utolsó sorban a tanárok.

A közép- és főiskolások számára létrehozott tesztet ebben az évben 13 649 diák töltötte ki (2 685 diákkal több, mint a 2019-es évben), a diákok átlag eredményessége 61,65% volt (11,78%-kal jobb, mint a 2019-es évben). Az egyszerűbb felmérést, amelyet az alapiskolás tanulók számára készítettünk 7 246 tanuló végezte el (6 102 válaszadóval kevesebb, mint 2019-ben) és az átlag eredményesség 64,98% volt (13,36%-kal jobb, mint a 2019-es évben).

Mindkét teszt kérdéseit öt kategóriára oszthatjuk – internet, biztonság és számítógépes rendszerek, összetett feladatok, irodai alkalmazások, szociális hálózatok és kollaboratív eszközök.

A közép- és főiskolás diákoknak tesztjeikben kategóriánként öt feladatra kellett megoldást találniuk. Az alapiskolás tanulók számára négy feladatot készítettünk. A válaszadók a teszt elvégzése után szóbeli és számbeli kiértékelést kaptak oklevél formájában.

A tesztelésen 376 közép- és főiskola vett részt (2019-ben 311 iskola tette magát próbára). Az alapiskolás kategóriába 445 iskola kapcsolódott be (2019-ben 496 iskola).

A 2020-as IT Fitness Teszt legfiatalabb megoldója két 7 éves tanuló volt Pozsony kerületéből – pontosabban Rusovce és Oščadnice községéből. A legöregebb válaszadó 80 éves volt. A legsikeresebb résztvevők közép- és főiskolai tanárok és diákok voltak – 8 tanár, 82 diák, 16 iskolán kívüli érdeklődő ért el hibátlan eredményt. A teszt alapiskolás verzióját 34 diák végezte el hibátlanul (18 fiú és 16 lány).

„Az IT Fitness Teszt eredményei tükörképei annak, milyen informatikai készségekkel rendelkezünk. Sajnos, még mindig igaz, hogy az emberek többségének problémát okoz a klasszikus irodai készségek elsajátítása, ami a munkapiacon való érvényesülés alapfeltétele. Ezen a téren még sok kihívás áll előttünk. A mi feladatunk mindenki számára bebiztosítani az oktatás lehetőségét, ami nem csak az életre, de a gyorsan változó munkaerőpiacra is felkészít mindenkit. Pontosan ezért a digitális készségek elsajátítása az egyik alappillére Szlovákia digitális reformtervének, amelyet az oktatásügyi minisztérium decemberben mutatott be.
OKTATNI SZERETNÉNK FŐLEG FELNŐTTEKET, HOGY TARTHASSÁK A LÉPÉST AZ ÚJDONSÁGOKKAL A
CÉGEKBEN, UGYANÚGY IDŐSEKET, MERT HA AZT AKARJUK, HOGY A DIGITÁLIS VÁLTOZÁS SIKERES LEGYEN, NEM TAGADHATJUK MEG A DIGITÁLIS VILÁG LEHETŐSÉGEIT SENKITŐL.“

Nyilatkozta Veronika Remišová, a kormány alelnöke és a beruházásért, regionális fejlődésért és informatizációért felelős minisztere (podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR).

„A járvány és a vele kapcsolatos krízis már sokáig tart, és már mindenki alig várja, hogy véget érjen. De merem állítani, hogy pozitívumot is találhatunk benne. Fény derült arra, hogy technológia és digitális eszközök nélkül már nem tudjuk elképzelni az életünket. Hiszem, hogy ezt észrevették azok is, akik a gyerekeink oktatását és jövőjét tartják kezükben.“

Mário Lelovský a szlovákiai IT Egyesület első elnökhelyettese (viceprezident IT Asociácie Slovenska).

Szerinte a járvány és ennek a tesztnek eredményei megmutatták, hogy a tanári kar informatikai készségei nem a legjobbak.

„Úgy gondolom, az iskolaügy nem használta ki az összes lehetőséget, ami az online oktatásban rejlik. A modern távoktatás nem az EduPage-en való feladatok megosztása személyes kapcsolatok nélkül. Meg vagyok róla győződve, hogy a digitális eszközök sokkal többet nyújthatnak a diákok intenzív oktatásában. Szeretném ezúton megköszönni az összes tanár erőfeszítését, akik a koronavírus-járvány alatt nem adták fel és képesek voltak a lehető legtöbbet kihozni a modern távoktatásból.“

Tette hozzá M. Lelovský.

„A 2020-as év más volt, mint amit vártunk. Senki sem kapott lehetőséget, hogy felkészüljön a Covid-19 járványra. Egész Európában egyik napról a másikra az EU lakosai távoktatásra és homeoffice-ra lettek ítélve. Az átmenet alatt több probléma is adódott. A krízis megmutatta, hogy a társadalmunkban egy tátongó digitális szakadék van. Hátrányos helyzetben és támogatás nélkül találták magukat a diákok. A tanárok online oktatásra kényszerültek gyakorlatilag felkészülés nélkül. Nagyon sok iskolának nem volt és még tán nincs is megfelelő infrastruktúrája vagy kapacitása a távoktatás támogatására.“

hangsúlyozta ki Ladislav Miko, a Szlovák Köztársaság Európai Bizottságának vezetője (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR).

„Az oktatásnak vagy a munkavállalásnak sokkal rugalmasabbnak kell lennie, figyelembe kell vennünk a diákok és dolgozók igényeit, mindezt online. Az Európai Bizottság támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a digitális készségek szakmai képzési szintjét növelik, és modernizálják az oktatást a munkaerőpiac számára az EU-ban. Ezért nagyon szívesen támogatjuk az IT Fitness Tesztet Szlovákiában és fontosnak tartjuk, hogy részt vehetünk a teszt létrehozásában és kiértékelésében. Örülünk, hogy az ez évi tesztelés eredményei sikeresebbek voltak, mint az előző évben. Reméljük, hogy a digitális készségek fejlesztésének trendje folytatódni fog az EU-ban támogatások formájában. “

Jegyezte meg Ladislav Miko.

„Szeretném megköszönni az összes diák, tanár és más érdeklődő részvételét a digitális készségek felmérésében, az IT Fitness Teszten. Minden adat, amit a válaszadók megosztottak velünk, érdekes volt számunkra, annak ellenére, hogy az oktatás távúton folyt. Minden adatot alaposan elemeztünk és kiértékeltünk szakértők segítségével, majd közzétettünk az IT Fitness Teszt 2020-as zárójelentésében. Hiszem, hogy ezek az információk és észrevételek inspirációként szolgálnak majd tanáraink számára és motivációként a diákok számára, hogy bekapcsolódjanak a következő év tesztelésébe.“

Nyilatkozta Romana Kanovská, a NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) igazgatója.