IT Fitness Test

Játékszabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen az „IT Fitneszteszt 2024” (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)

A Játék szervezője az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége (nyilvántartási szám: 3269, székhely: 1095 Budapest, Tinódi u 1-3. adószám: 19655275-2-43, a továbbiakban: a „IVSZ” vagy „Szervező”.)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1.A Játék meghirdetése az IT Fitneszteszt 2024 weboldalon történik

https://itfitness.eu/hu/nyeremenyjatek/

2. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

A Játékban részt vehet az a nem cselekvőképtelen személy (diák és tanár), aki regisztrációt követően a felhasználói fiókjába belépve kitöltötte a korosztályának (iskolai évfolyam alapján) megfelelő IT Fitnesztesztet és legalább 50%-os eredményt ért el a teszten. A teszt kitöltésére a Játékosnak a teszt megnyitásától kezdve 5 nap áll a rendelkezésére.

3. A Játék időtartama

A Játék 2024. május 15-én 06:00:00 órától 2024. október 31-én 23:59 óráig tart. Az IVSZ csak azokat a kitöltéseket és teszteket fogadja el, melyek az IT Fitneszteszt oldala szerint ezen idő intervallumon belül lettek beküldve. A Játékos a teszten ezen idő alatt csak egyszer vehet részt a korosztályának megfelelő teszt kitöltésével.

4. A Játék nyereményei

 1. kategória: A legalább 50%-os eredményt elérő válaszadó diákok közt kisorsolásra kerülő díjak a következők
  • Fődíj: Meglepetés legalább 100 000 Ft értékben
  • 5 db ESET Mobile Security 1 éves előfizetés 1 eszközre + ESET ajándékcsomag
  • 5 db Microsoft ARC Touch BT vezeték nélküli egér
  • 9 db Microsoft Sculpt ergonomikus vezeték nélküli egér
  • 10 db Microsoft LifeCam Cinema webkamera
  • 3 db Microsoft All-in-one media keyboard
  • 2 db JBL Clip 4 bluetooth hangszóró
  • 1 db JBL Go3 bluetooth hangszóró

 2. kategória: A legalább 50%-os eredményt elérő tanárok között kisorsolásra kerülő díjak a következők:
  • 5 db ESET HOME Security Essential 1 éves előfizetés 1 eszközre + ESET ajándékcsomag
  • 1 db Logitech C920 Pro HD webkamera
  • 5 db Microsoft Sculpt Ergonomikus vezeték nélküli egér
  • 5 db Microsoft ARC Touch BT vezeték nélküli egér
  • 5 db Microsoft LifeCam Cinema webkamera

 3. kategória: Díjazzuk azt a 3 iskolát, amely a legtöbb legalább 50%-os eredményt elérő, a korosztálynak megfelelő tesztet kitöltő diák részvételt ér el.

 4. A különdíj versenyben minden olyan oktatási intézmény automatikusan részt vesz, amelynek diákjai részt vesznek a tesztelésben a saját korosztályuknak megfelelő kategóriában. Az a 3 iskola nyeri meg az iskolai díjakat, amelyek a legtöbb legalább 50%-os diák eredményt érik el érvényes kitöltésekkel. Az iskoláknak szóló nyereményjátékban való kvalifikálás feltétele, hogy legalább 100 darab diák 50%-os vagy afeletti eredményt elérő teszt érkezzen az iskolából.
  • Makerspace fődíj
  • 30 db All-in-one media keyboard+30 Touch mouse Win7
  • egy osztály számára látogatás a csodák palotájába (30 diák + 4 tanár jeggyel)

A nyeremények vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező, illetve a díj felajánlója viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Amennyiben valamely ajándék beszerzése akadályba ütközik, a Szervező hasonló ajándék biztosítására törekszik.

5. Sorsolás, a nyertes Játékosok értesítése

Az IVSZ azt a személyt tekinti nyertesnek az 1. és 2. kategóriában, aki részt vett a Játékban, az IT Fitnesztesztet a megadott időtartam alatt megfelelő eredménnyel kitöltötte és a Játékos felhasználónevét az IVSZ a Játék lezárását követően háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kisorsolta. A sorsolás helyszíne: az IVSZ székhelye (1095 Budapest, Tinódi u 1-3. Fsz. 2.), időpontja: 2024. november 20. 10 óra.

A Játék során az 1. kategóriában 36 db nyertes kerül kisorsolásra a diákok közül, a 2. kategóriában 21 db nyertes a tanárok közül. A 3. kategóriában, az érvényes teszteredmények alapján 3 iskola kerül meghatározásra az iskolához az IT Fitneszteszt honlapján bejelentkezett diákok eredményei alapján.

Az IVSZ a nyertessel e-mailben, a sorsolást követő 5 napon belül e-mailen veszi fel a kapcsolatot. Az IVSZ a nyertes Játékos általi kapcsolatfelvételt követően egyeztet a nyertessel a nyeremény átvételének módjáról. Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 10 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át nyereményét legkésőbb 2024 december 31-ig, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

A nyeremény az egyeztetést követően, 30 napon belül kerül kiszállításra. A kiszállítás költségeit a Szervező viseli magyarországi címre történő kiszállítás esetén.

Az IVSZ kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető vagy a nyereményt bármely okból nem veszi át.

A nyeremény készpénzre vagy más egyéb-, készpénz helyettesítő fizetőeszközre nem váltható.

A nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során - a Szervező érdekkörén kívül - keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Egyéb tudnivalók

6.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

6.2 Az IVSZ visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül az IVSZ által, az IVSZ törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. Az IVSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa.

6.3 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Részvételi feltételekben foglaltak bárminemű megszegésével az IVSZ számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. Az IVSZ a Játék elérhetőségét a Részvételi feltételek megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

6.4 Az IVSZ nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért az IVSZ felelősséget nem vállal.

6.5 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Játékban való részvétel az IT Fitnesztesztet hosztoló szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.
A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

6.6 A Szervező indoklás nélkül bármikor kizárhatja azt a Játékost, akinek részéről a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, illetve aki a Játékban obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen Játékszabályzatot stb. sértő, továbbá bármely egyéb jogellenes visszaélést követ el. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.
A Részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk.

6.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a [email protected] email címen kérhető tájékoztatás.

7. Információ a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében

7.1 A természetes személyeknek védelméről, pontosan a személyes adatainak kezeléséről és szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13. és 14. cikke rendelkezéseivel összhangban, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet a szervező adatkezelőként tájékoztatja Önt a személyes adatok kezelésének céljáról, amelyre a személyes adatokat szánják.

7.2 Mi a személyes adat: Személyes adatként kezelünk minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt, mint például keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, születési idő stb.

7.3 A kontroller kapcsolattartási adatai: Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, írásban vagy e-mailben veheti fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége
1095 Budapest, Tinódi u 1-3.
E-mail cím: [email protected]
Kapcsolattartás az adatvédelmi tisztviselővel: [email protected]

7.4 A 16 évnél fiatalabb személyek védelme: Ha még nem töltötte be a 16. életévét, kérjük, kérje törvényes képviselője beleegyezését mielőtt bármilyen személyes adatot megadna nekünk magáról. Ilyen hozzájárulás nélkül Ön nem adhatja meg nekünk személyes adatait.

7.5 Személyes adatok kategóriái: Az IT Fitneszteszt Nyereményjátékában való részvételével kapcsolatban különösen az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel:
a) azonosítóadatok: az Ön keresztneve, vezetékneve, születési ideje;
b) kapcsolatfelvételi adat: e-mail-cím;
c) fizikai jellemzőkre vonatkozó adatok: a nemre vonatkozó adatok, ha úgy dönt, hogy feltünteti őket;
d) a projekt résztvevőinek a célcsoportba való bevonására vonatkozó információk: annak feltüntetése, hogy Ön diák vagy diák, pedagógus, alkalmazott vagy olyan személy, aki érdeklődik a digitális készségeinek fejlesztése iránt;
e) Osztályozási adat: arra vonatkozó adat, hogy a résztvevő diák, tanár, alkalmazott vagy egyszerű érdeklődő.
f) osztályozással kapcsolatos további adatok: diákok, tanulók esetében az iskolájukra, évfolyamukra és osztályukra/csoportjukra vonatkozó információk, pedagógusok esetében az iskolájukra és osztályukra/csoportjukra vonatkozó információk, alkalmazottak és a digitális készségeik fejlesztésében érdekelt személyek esetében a származási országukra, a legmagasabb iskolai végzettségükre, a szervezetükre és az osztályaikra/csoportjukra vonatkozó információk (adott esetben);
g) A versenyben való részvételre vonatkozó adat: a nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatok és a nyereményjátékban való részvétel teljesítésére vonatkozó adatok
h) személyes megjelenés: a nyereményjáték nyerteseiről fénykép és audiovizuális felvétel is készülhet (videó, film vagy podcast stb)

Minden esetben általános személyes adatokról van szó.

7.6 Az adatfeldolgozás célja: A személyes adatok kezelésének célja:
a) a Szervező és a Résztvevő közötti kapcsolat kezelése a jelen Részvételi Feltételekben foglaltAlapszabály rendelkezéseivel összhangban, beleértve a Nyereményjáték eredményének és nyerteseinek, mint a legsikeresebb Résztvevőknek a promócióját, amely magában foglalja a nyertes nevének (a vezetéknév nevének és első betűjének feltüntetésével), képmásának vagy a nyertesekről a kommunikációs eszközökön nyújtott egyéb információknak a közzétételét;
b) a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek, az érintettel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése).

7.7 Az adatfeldolgozás jogi alapja: Személyes adatokat a Szervező közvetlenül a résztvevőtől gyűjt. A személyes adatok gyűjtése hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A hozzájárulás megadása önkéntes alapon történik és a résztvevőnek joga van a hozzájárulásának visszavonására bármikor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem jár pénzügyi következménnyel vagy más típusú szankcióval.

7.8 Az adatfeldolgozás jogalapja lehet a Szervező jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontnak megfelelően. Ide tartoznak például a könyveléssel kapcsolatos jogszabályi követelmények, az érintettek napirendjének kezelése a GDPR értelmében, vagy más jogszabályok követelményei.

7.9 Az adatkezelés céljaival kapcsolatban, amelynek jogalapja a Résztvevő hozzájárulása, a Szervező a személyes adatokat a verseny időtartama alatt (vagy az abból eredő kötelezettségek teljesítéséig) őrzi meg. Azon adatkezelési célok tekintetében, amelyek jogalapja a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítése, a Szervező a személyes adatokat a jogszabályok által e kötelezettségek teljesítéséhez használja fel, illetve jövőbelielőírt ideig, de legfeljebb 10 évig őrzi meg.

7.10 Személyes adatok megadásának kötelezettsége: Ön nem köteles megadni a személyes adatait a Szervezőnek, de a személyes adatok megadása a nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, mely szükséges a Szervező és a résztvevő jogai és kötelezettségei szabályozásához, valamint a nyertesek kezeléséhez. Amennyiben az adatalany nem adja meg a szükséges személyes adatokat a Szervezőnek, nem kerülhet be a Nyereményjáték résztvevőinek a körébe.

7.11 A hozzájárulás megadása és a hozzájárulás érvényessége a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjátékban való részvétel szükséges feltétele] A szervező által szervezett nyereményjátékban való részvételhez való hozzájárulás megadása a nyereményjátékban való részvétel feltétele. A hozzájárulás visszavonása a nyereményjáték időtartama alatt azt jelenti, hogy a Szervező azonnal megszünteti az érintett személy személyes adatainak feldolgozását, és az érintettet eltávolítja a Nyereményjáték résztvevői közül a jelen alapszabály feltételeinek be nem tartása miatt.

7.12 További személyek hozzáférése a személyes adatokhoz: A szervező nem adja meg és nem is szándékozik közölni az Ön személyes adatait más címzettekkel. A szervező azonban köteles személyes adatokat szolgáltatni a hatóságoknak a vonatkozó jogszabályok (pl. rendőrségi nyomozások, pénzügyi és adminisztratív ellenőrzés stb.) szerinti jogi hatásköreik gyakorlása esetén, amelyek az általános adatvédelmi rendelet értelmében nem minősülnek címzettnek.

7.13 A Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a Résztvevők személyes adatainak címzettjei a jogszabályok által kijelölt szervezetek is lehetnek, különösen az adóhivatal, az államigazgatás és az ellenőrzés és felügyelet gyakorlására hatáskörrel rendelkező hatóságok, a bíróságok és a bűnüldöző hatóságok.

7.14. A felek személyes adatainak címzettjei közé tartozhatnak más személyek is (adatfeldolgozóként vagy külön adatkezelőként), például:
a) postai és kézbesítési szolgáltatók;
b) a programozói munkát és a rendszeradminisztrációt végző külső vállalkozók;
c) olyan társaságok, amelyek számviteli vagy könyvvizsgálati szolgáltatásokat nyújtanak;
d) a marketingtevékenységek területén szolgáltatást nyújtók;
e) külső tanácsadók, ügyvédek, bíróságok és bírósági végrehajtók;
f) a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselő;
g) nyilvántartási és archiválási szolgáltatásokat nyújtó társaságok;
h) tárhely-, adatközpont- vagy felhőszolgáltatók;
i) ellenőrző szervek.

7.15 Ha az Ön személyes adatait adatfeldolgozókon keresztül dolgozzuk fel, mint a személyes adatok címzettjeinek különleges kategóriája, biztosítjuk, hogy megfelelnek a személyes adatok feldolgozásáról szóló szerződésben vagy a közös adatkezelők megállapodásában elfogadott alkalmazandó jogi előírásoknak és feltételeknek, és hogy titoktartási kötelezettségük van, és a GDPR követelményeinek megfelelően védik az Ön adatait.

7.16 Automatizált döntéshozás: a Szervező nem használ automatizált döntéshozási technológiát használó informatikai rendszert, beleértve a profilozást. Nem, ez nem történik meg.

7.17 Adattranszfer harmadik országokba: A személyes adatok feldolgozása során az Ön adatai nem kerülnek továbbításra az Európai Unió tagállamain kívülre.

7.18 Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, valamint tájékoztatást kapjon arról, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait írásban adjuk meg Önnek, kivéve, ha Ön másként kéri. Ha Ön elektronikus úton kérte ezeket az információkat, akkor azokat elektronikus úton bocsátjuk rendelkezésére, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

7.19 Helyesbítéshez való jog: Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Önről tárolt információk pontosságát, teljességét és időszerűségét. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, kiegészítse, ha azok hiányosak voltak.

7.20 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, például, ha az Önről gyűjtött személyes adatok már nem szükségesek az feldolgozás eredeti céljainak a teljesüléséhez vagy ha Ön visszavonta a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulását. Jogát azonban az összes releváns körülmény fényében kell értékelni. Például, ha az Ön adatainak feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, előfordulhat, hogy nem teljesítjük kérését.

7.21 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatai felhasználásának megszüntetését. Ez például akkor fordulhat elő, ha úgy gondolja, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontatlanok, vagy hogy már nem kell felhasználnunk a személyes adatait. Ha az adatkezelés a GDPR szabályozás 18 (1) cikkelye szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével az alábbiak szerint kell kezelni: (I) kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy (iii) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy (iv) az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből.

7.22 Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos körülmények között joga van kérni tőlünk, hogy továbbítsuk az Ön által megadott személyes adatokat egy másik, Ön által választott harmadik félnek. Amennyiben a feldolgozás belegyezésen vagy szerződéses alapokon nyugszik és automatizált eszközökkel történik, akkor joga van arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha ez technikailag megvalósítható, Ön jogosult arra, hogy kérje az adatok közvetlen továbbítását az egyik adatkezelőtől a másikhoz.

7.23 Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.24 Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok: Önnek joga van megtagadni az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is, amely jogi vagy hasonló kezdeményezés esetén marketing célra használhatja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik jelentős következményekkel jár az Ön számára.

7.25 Hozzájárulás visszavonásának joga: A legtöbb esetben személyes adatait nem az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel. Ha bizonyos esetekben az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel az adatait, Önnek jogában áll visszavonni a személyes adatainak további felhasználására vonatkozó hozzájárulását.

7.26 A panasztételhez vagy a bírósági védelem kéréséhez való jog: Önnek mint érintettnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala (további információk a weboldalon találhatók (www.dataprotection.gov.sk) vagy az illetékes bírósághoz fordulni).

7.27 Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket elektronikus úton vagy írásban lehet elküldeni nekünk az adatvédelmi tisztviselő fenti elérhetőségére. Ez az eljárás nem érinti az Ön azon jogát, hogy visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, amelyet mindig olyan könnyen visszavonhat, mint ahogyan azt nekünk.

7.28 Az ilyen kérelemben a résztvevőnek meg kell adnia azonosító adatait, el kell magyaráznia, hogy milyen jogot gyakorol, vagy milyen célokra és adatokra vonatkozik a kérelem. Amennyiben a Résztvevő kérelme pontatlan, a Szervezőnek jogában áll felvilágosítást kérni.

7.29 A Szervező foglalkozik a résztvevőnek az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó minden egyes kérelmével, és megvizsgálja azt az érintettek panaszainak kezelésére vonatkozó jogi szabályozás és belső politika szempontjából. Minden kérést egyedileg és hozzáértő módon bírálnak el, és a Szervező legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt az eredményről. Ha a Szervező nem rendelkezik hatáskörrel a Résztvevő kérelmének elbírálására, kérelmét haladéktalanul továbbítja az érintett gazdasági szereplőnek.

7.30 A szervező az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmének feldolgozása során kérheti személyazonosságának hiteles ellenőrzését, különösen, ha személyazonosságával kapcsolatban kétségek merülnek fel, figyelembe véve a szervező azon kötelezettségét, hogy meg kell akadályoznia a Résztvevő személyes adatainak más személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.történő továbbítását.

7.31 Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem feldolgozása ingyenes, de ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen ismétlődő jellege miatt, a Szervező jogosult arra, hogy az észszerű adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű díjat számítson fel annak kezeléséért.

Budapest, 2024. május 13.
Jó játékot kíván az IVSZ!