IT Fitness Test

Az érintett hozzájárulását a nyereményjáték során feldogozásra kerülő személyes adatok tekintetében

a természetes személyeknek védelméről, pontosan a személyes adatainak kezeléséről és szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 7. szakaszának rendelkezéseivel összhangban adja, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet.

Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége non-profit szövetség, melynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Tinódi u 1-3. Fsz. 2. nyilvántartási szám: 3269, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába (a továbbiakban: IVSZ) az IT Fitneszteszt Nyereményjáték (Nyereményjáték) szervezője.

A nyereményjátékban való részvételre jelentkezőként ezúton járulok hozzá ahhoz, hogy az IVSZ a következő személyes adataimat kezelje:
a) azonosító adatok (utónév, beosztás és születési idő);
b) kapcsolattartási adatok (e-mail cím);
c) a nemre vonatkozó adatok (ha úgy döntök, hogy feltüntetem őket);
d) a versenyben való részvételre és a verseny feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok;
e) a személyes megjelenésre vonatkozó adatok (fényképek és audiovizuális felvételek), beleértve a személyes kifejezéseket és azonosítást;

Hozzájárulok továbbá, hogy a nyereményjáték során (kifejezetten a díjátadáskor) rólam fényképek és audiovizuális felvételek (pl. filmek, videók és élő közvetítések) készüljenek és azokat közzé tegyék, beleértve az azonosító adataimat (vezetéknév, keresztnév). Hozzájárulok ahhoz, hogy ezeket az adatokat bármilyen technológiai módszerrel (különösen az IVSZ weboldalán, közösségi hálózatokon, sajtóközleményekben stb.) pénzbeli ellentételezés, valamint időbeli vagy területi korlátozás nélkül felhasználja az IVSZ promóciós, kommunikációs, oktatási és prezentációs céljaira vagy az IVSZ közvetlen marketingjére, különösen az IVSZ közelgő tevékenységeiről való tájékoztatás és az azokban való részvétel ösztönzése érdekében.

Hozzájárulásomat a személyes adatok átadásától számított három évig, vagy e hozzájárulás visszavonásáig (a kettő közül a korábbi időpontig) adom meg.

A szervezett nyereményjátékban való részvétel feltétele a jelen adatkezelési hozzájárulás megadása. A hozzájárulás visszavonása a nyereményjáték időtartama alatt azt jelenti, hogy a szervező azonnal beszünteti az érintett személy személyes adatainak feldolgozását, és az érintettet eltávolítják a nyereményjáték résztvevői közül a nyereményjáték szabályzatban foglalt feltételek be nem tartása miatt.

E hozzájárulás megadásával azt is kijelentem, hogy ismerem személyes adatok védelmére vonatkozó szabályait a Nyereményjáték szabályzatnak. Arról is biztosítottak, hogy a személyes adatok kezelése semmilyen módon nem jár az adatok harmadik országokba történő, határokon átnyúló továbbításával.

Tudomásul veszem, hogy ezt a hozzájárulást önkéntesen adom meg a személyes adatok kezeléséhez, és azt bármikor visszavonhatom a hozzájárulás visszavonásáról szóló, a Digitális Koalíció székhelyére küldött, írásbeli levél vagy a [email protected] címre küldött e-mail révén. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok visszavonás előtti feldolgozásának jogszerűségét. Ugyanakkor kijelentem, hogy az általam megadott valamennyi személyes adat valós és helyes, és hogy tájékoztattak a személyes adatok kezelése során engem megillető jogokról.