Dla nauczycieli

Sprawdź umiejętność cyfrowe swoich uczniów podczas lekcji lub zadaj im wypełnienie IT Fitness Testu jako pracę domową. Pamiętaj – wcześniej zarejestruj swoją klasę w naszym Sprawdzianie!

Zapoznaj się z manualem, który przygotowaliśmy dla nauczycieli TUTAJ