IT Fitness Test

jest największym i najbardziej kompleksowym testem kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Tegoroczna edycja certyfikowanego testu potrwa w Polsce od 4 kwietnia i została przedłużona do 31 października. IT Fitness Test to sprawdzona metoda pomiaru alfabetyzmu cyfrowego. Jego wyniki zobrazują poziom umiejętności uczestników w obszarze IT. Sprawdzian przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i pozwala ocenić ich gotowość do dalszej nauki, a także podjęcia zatrudnienia. Test dedykowany jest również nauczycielom prowadzącym zajęcia na wszystkich etapach edukacji. Dostępny jest dla wszystkich za darmo.

Fundusz Wyszehradzki

"Dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego do Słowackiej Koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia dołączyli partnerzy z państw Grupy Wyszehradzkiej. Wspólnie prowadzą oni projekt IT Fitness Test 2022 V4 – publiczny, darmowy test kompetencji cyfrowych online w krajach Grupy Wyszehradzkiej."

Uczestnicy

Aby przystąpić do IT Fitness Testu nie jest potrzebne żadne wstępne szkolenie. Każdy z uczestników sam decyduje, w jaki sposób rozwiązuje test, a możliwości oszustwa są ograniczone do minimum. Na rozwiązanie całego sprawdzianu potrzebne jest od 45 do 60 minut dla uczniów klas szkoły podstawowej (do rozwiązania mają 20 zadań) oraz ok 60 minut w przypadku uczniów szkół średnich i pozostałych zainteresowanych uczestników (25 zadań do rozwiązania). Czas testu jest jednak nieograniczony. Uczestnicy mogą korzystać ze wszelkich narzędzi i zasobów dostępnych w sieci w czasie wykonywania zadań. Pozwala to uczniom nabyć nowych umiejętności już w czasie rozwiązywania testu i skupić się na pełnym zrozumieniu poszczególnych pytań.

Motywacja

Uczniowie, którzy wezmą udział w teście i osiągną dobre wyniki, mają szanse otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Mogą oni dzielić się swoimi wynikami za pomocą mediów społecznościowych z hasztagiem #ITFitnessTest. Zachęcamy także szkoły do prezentowania osiągnięć swoich uczniów na polu kompetencji cyfrowych.

Fundusz Wyszehradzki

Fundusz Wyszehradzki

jest międzynarodową organizacją finansową, założoną w 2000 r. przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Polski, Słowacji i Węgier - w celu promowania współpracy w regionie państw V4 oraz pomiędzy Grupą Wyszehradzką a innymi krajami, szczególnie na terenie zachodnich Bałkanów oraz w państwach Partnerstwa Wschodniego. Fundusz spełnia swoje zadania udzielając grantów oraz przyznając stypendia naukowe i artystyczne z rocznego budżetu wynoszącego 8 mln €, który zasilają rządy państw V4.

Związek Cyfrowa Polska

Związek Cyfrowa Polska

powstał w 2005 r. pod pełną nazwą Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska. Organizacja branżowa o charakterze non- prot zrzesza największe rmy z branży RTV i IT działające w Polsce i pracuje na rzecz postępu transformacji cyfrowej w kraju, wspiera rozwój innowacyjnych przedsięwzięć i projektów cyfrowych oraz dba o wzrost kompetencji cyfrowych wśród obywateli – w tym przedsiębiorców i administracji publicznej. Związek podejmuje działania na rzecz międzynarodowej współpracy na polu cyfryzacji – jest inicjatorem Digital V4 oraz CEE Digital Coalition, projektów zrzeszających branżę.

Partnerzy i organizatorzy w krajach Grupy Wyszehradzkiej

CYFROWA POLSKA

CYFROWA POLSKA

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Internetový institut z.s.

Internetový institut z.s.

Czech Internet Institute

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

Węgierski Związek ICT (ICT Association of Hungary)

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania

Slovak National Coalition for Digital Skills and Jobs

Patronat honorowy

CYFROWA POLSKA
CYFROWA POLSKA

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier poprzez projekt grantowy Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest realizowanie idei na rzecz zrównoważonej współpracy w Europie Środkowej.