Chcem sa otestovať

Myslíš, že zvládaš IT a digitálne technológie? Dokáž to a zapoj sa do IT Fitness Testu, najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku.

Po úspešnom absolvovaní testu naviac postupuješ do zlosovania o hlavnú cenu, novučičkú hernú konzolu Xbox Series X!

Ceny_ITFitness2022_final.png

Pre všetkých, ktorí sa do IT Fitness Testu zapoja, sme pripravili kopec ďalších super cien. Pravidlá a štatút súťaže nájdeš TU

student-849822_1920.jpg

IT Fitness Test v kocke

 • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 300 000 riešiteľmi.
 • Jedenásty ročník IT Fitness Testu.
 • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
 • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
 • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
 • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
 • Ozvláštni domácu výučbu.
 • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.

blogging-336376_1920.jpg

Ako na to

 1. Zaregistrujte sa TU
 2. V profile vyberte, či ste žiak základnej školy/študent strednej alebo vysokej školy, učiteľka/učiteľ, IT je vaším koníčkom, alebo sa testujete v rámci organizácie. Podľa toho vyplňte zvyšné informácie v profile.
 3. Vyplňte Informačnú časť k testu. Slúži nám na lepšie vyhodnotenie výsledkov testu a kvalitnejšiu analýzu dát.
 4. Vyberte si test podľa toho, či študujete na základnej škole, alebo na strednej či vysokej škole, alebo ste starší. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok a je primárne určený žiakom vyšších ročníkov ZŠ, primárne tým, ktorí sa pripravujú na štúdium na strednej škole (zvyčajne od 14 do 16 rokov). Zapojiť sa doň môžu aj žiaci nižších ročníkov ZŠ, ak sú pripravení na testovanie primerané absolventom ZŠ. Test pre stredné a vysoké školy má 25 otázok, je náročnejší a určený primárne pre budúcich absolventov SŠ (zvyčajne od 15 rokov) a VŠ pre prípravu do praxe, pedagógov a dospelých bez obmedzenia veku.
 5. Dôkladne si prečítajte otázky a s odpoveďami sa neponáhľajte. Využite všetky dostupné nástroje (Google, sociálne siete, kancelárske softvéry atď.) na to, aby ste sa dopracovali k správnej odpovedi.
 6. V ideálnom prípade test pre základné školy zvládnete do 45 minút a náročnejší test do 1 hodiny. Avšak testu môžete venovať viac času, aby ste dosiahli najlepší možný výsledok. Testovanie môžete prerušíť bez potvrdenia riadneho ukončenia, vaše odpovede sa uchovajú a do testu sa neskôr môžete vrátiť a dokončiť ho. Od začatia testovania máte na otestovanie sa 48 hodín.
 7. Po ukončení testu získate certifikát s dosiahnutým výsledkom.

Vybrať test

Učitelia môžu bezodkladne vytvárať virtuálne triedy prostredníctvom Správy tried, v ktorých budú mať prístup k výsledkom testov svojich žiakov, aby im pomohli adresne zlepšovať digitálne zručnosti. Sami učitelia sa môžu testovať prihlásení do virtuálnej triedy napr. “Zborovňa”. Digitálny koordinátor, alebo zástupca vedenia školy môže navyše koordinovať testovanie na celej škole a môže mať prístup k výsledkom testov žiakov i učiteľov vo virtuálnych triedach prostredníctvom Správy škôl - o pridelenie tejto roly škola požiada prostredníctvom Kontaktného formulára. To umožňuje aj bezpečnostné obmedzenie registrácie pre testovanie sa v škole na základe zadania bezpečnostného PINu. Žiakom, ktorí ešte nepoužívajú vlastný e-mail, takto digitálny koordinátor umožní testovanie. Zriaďovateľ si môže vyžiadať sumárne výsledky testov jeho škôl, samozrejme anonymizované podľa pravidiel GDPR. Počnúc IT Fitness Testom 2022 V4 sa do testovania digitálnych zručností môžu zapojiť aj zamestnanci alebo členovia organizácií a požiadať o Registráciu organizácie prostredníctvom Kontaktného formulára, aby zástupca organizácie mohol testovanie riadiť a vyhodnocovať v Správe organizácií (výsledky testov organizácií ani jednotlivcov nebudú zverejňované). Pre rozšírené a nové možnosti pozrite Inštrukcie pre používateľov.