IT Fitness Test

Chcem sa otestovať

IT Fitness Test v kocke

 • Najväčší a najkomplexnejší spôsob spoľahlivého testovania digitálnych zručností, overený na viac ako 400-tisíc respondentoch
 • Bezplatné, celoplošné, online testovanie na Slovensku dostupné už od roku 2012
 • V roku 2022 sa vďaka podpore strategického grantu Medzinárodného Vyšehradského fondu testovanie navyše úspešne rozšírilo aj do krajín Vyšehradskej skupiny
 • Od roku 2023 je test k dispozícii v šiestich jazykoch - slovenskom, českom, poľskom, maďarskom, anglickom a ukrajinskom
 • IT Fitness Test cieli najmä na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl
 • Cieľom je objektívne otestovať digitálne zručnosti, a tak motivovať k aktívnemu prehlbovaniu praktických zručností, ktoré budú môcť využiť nielen dnes, no najmä v budúcnosti

IT_Fitness_Test_FB_cover_820x360_SK.jpg

Ako na to

 1. Zaregistrujte sa TU
 2. V profile vyberte, či ste žiak základnej školy/študent strednej alebo vysokej školy, učiteľka/učiteľ, alebo sa testujete individuálne (“zvedavý-iný”), alebo ako zamestnanec alebo člen organizácie. Podľa toho vyplňte zvyšné informácie v profile.
 3. Vyplňte Informačnú časť k testu. Slúži nám na lepšie vyhodnotenie výsledkov testu a kvalitnejšiu analýzu dát.
 4. Vyberte si test podľa toho, či študujete na základnej škole, alebo na strednej či vysokej škole. Starší/ostatní si vyberú test pre strednú a vysokú školu. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok a je primárne určený žiakom vyšších ročníkov ZŠ, primárne tým, ktorí sa pripravujú na štúdium na strednej škole (zvyčajne od 14 do 16 rokov). Zapojiť sa doň môžu aj žiaci nižších ročníkov ZŠ, ak sú pripravení na testovanie primerané absolventom ZŠ. Test pre stredné a vysoké školy má 25 otázok, je náročnejší a určený primárne pre budúcich absolventov SŠ (zvyčajne od 15 rokov) a VŠ pre prípravu do praxe, pedagógov a dospelých bez obmedzenia veku.
 5. Dôkladne si prečítajte otázky a s odpoveďami sa neponáhľajte. Využite všetky dostupné nástroje (Google, sociálne siete, kancelárske softvéry atď.) na to, aby ste sa dopracovali k správnej odpovedi.
 6. V ideálnom prípade test pre základné školy zvládnete do 45 minút a náročnejší test do 1 hodiny. Avšak testu môžete venovať viac času, aby ste dosiahli najlepší možný výsledok. Testovanie môžete prerušiť bez potvrdenia riadneho ukončenia, vaše odpovede sa uchovajú a do testu sa neskôr môžete vrátiť a dokončiť ho. Od začatia testovania máte na otestovanie 15 dní - napr. ak máte čas len po večeroch, alebo vám to inak školské a pracovné povinnosti neumožňujú).
 7. Po ukončení testu získate certifikát s dosiahnutým výsledkom.

Viac informácií ako pracovať s IT Fitness Testom nájdete: Ďalšie informácie - Inštrukcie pre používateľov.

Vybrať test