Chcem sa otestovať

Myslíš, že zvládaš IT a digitálne technológie? Dokáž to a zapoj sa do IT Fitness Testu, najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku.

Testovanie študentov a pedagógov škôl

Certifikačné testovanie zamerané najmä na žiakov a pedagógov škôl sa na Slovensku ukončilo 31. júla 2022. Zúčastnilo sa ho vyše 50 tisíc respondentov. V októbri vylosujeme hlavnú cenu roku 2022 - novučičkú hernú konzolu Xbox Series X a kopec ďalších super cien podľa štatútu súťaže.

Tento rok sme pre vás pripravili ešte jednu súťaž - čítajte pozorne nižšie!

Ceny_ITFitness2022_final.pngTým to však nekončí! V úvode nového školského roka až do 31. októbra 2022 vyzývame základné a stredné školy a ich digitálnych koordinátorov
1. aby IT Fitness Testom overili digitálne zručnosti nových študentov stredných škôl (prípadne vyšších stupňov 8-ročných gymnázií)
2. ktorým tento rok IT Fitness Test nevyšiel, majú chuť sa zlepšiť a budúci rok úspešnejšie zabojovať o motivačné ceny, aby si test zopakovali a zlepšili sa

Do 31. októbra sa môžete dodatočne otestovať formou malej súťaže: vyhodnotíme 5 škôl s najvyšším počtom pedagógov a študentov, ktorí sa dodatočne otestovali a získali aspoň 50% bodov, pričom aktívne zapojeného školského digitálneho koordinátora, otestovaných pedagógov a študentov odmeníme tričkami IT Fitness Test a jedného z nich vyžrebujeme a navyše dostane peknú motivačnú cenu:

Mala sutaz SMALL.png

Testovanie zamestnancov a organizácií

Bez časového obmedzenia sa má možnosť každý z vlastnej iniciatívy, alebo v rámci organizácie (súkromnej, vo verejnej správe, združenia) otestovať IT Fitness Testom a tak overiť svoje základné, najmä však praktické zručnosti práce s IT zariadeniami a získať certifikát:

 • organizácia požiada o vytvorenie svojho konta organizácie, ku ktorému sa zamestnanci alebo členovia pri registrácii do IT Fitness Testu v zaradení “Zamestnanec” prihlásia, alebo
 • individuálne sa môže každý otestovať, ak sa zaregistruje ako “Zvedavý” (Iné zaradenie)

IT Fitness Test je jedným z online nástrojov, ktoré je vhodné (bezplatne) využiť na identifikáciu úrovne digitálnych zručností pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Napríklad v prípade záujmu o štátom podporované vzdelávanie v oblasti digitalizácie a automatizácie je výsledok o absolvovaní IT Fitness Testu odporúčanou prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

student-849822_1920.jpg

IT Fitness Test v kocke

 • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 300 000 riešiteľmi.
 • Jedenásty ročník IT Fitness Testu.
 • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
 • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
 • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
 • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
 • Ozvláštni domácu výučbu.
 • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.

blogging-336376_1920.jpg

Ako na to

 1. Zaregistrujte sa TU
 2. V profile vyberte, či ste žiak základnej školy/študent strednej alebo vysokej školy, učiteľka/učiteľ, alebo sa testujete individuálne (“zvedavý-iný”), alebo ako zamestnanec alebo člen organizácie. Podľa toho vyplňte zvyšné informácie v profile.
 3. Vyplňte Informačnú časť k testu. Slúži nám na lepšie vyhodnotenie výsledkov testu a kvalitnejšiu analýzu dát.
 4. Vyberte si test podľa toho, či študujete na základnej škole, alebo na strednej či vysokej škole. Starší/ostatní si vyberú test pre strednú a vysokú školu. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok a je primárne určený žiakom vyšších ročníkov ZŠ, primárne tým, ktorí sa pripravujú na štúdium na strednej škole (zvyčajne od 14 do 16 rokov). Zapojiť sa doň môžu aj žiaci nižších ročníkov ZŠ, ak sú pripravení na testovanie primerané absolventom ZŠ. Test pre stredné a vysoké školy má 25 otázok, je náročnejší a určený primárne pre budúcich absolventov SŠ (zvyčajne od 15 rokov) a VŠ pre prípravu do praxe, pedagógov a dospelých bez obmedzenia veku.
 5. Dôkladne si prečítajte otázky a s odpoveďami sa neponáhľajte. Využite všetky dostupné nástroje (Google, sociálne siete, kancelárske softvéry atď.) na to, aby ste sa dopracovali k správnej odpovedi.
 6. V ideálnom prípade test pre základné školy zvládnete do 45 minút a náročnejší test do 1 hodiny. Avšak testu môžete venovať viac času, aby ste dosiahli najlepší možný výsledok. Testovanie môžete prerušíť bez potvrdenia riadneho ukončenia, vaše odpovede sa uchovajú a do testu sa neskôr môžete vrátiť a dokončiť ho. Od začatia testovania máte na otestovanie celý týždeň (8 dní - napr. ak máte čas len po večeroch, alebo vám to inak školské a pracovné povinnosti neumožňujú).
 7. Po ukončení testu získate certifikát s dosiahnutým výsledkom.

Viac informácií ako pracovať s IT Fitness Testom nájdete: Ďalšie informácie - Inštrukcie pre používateľov.

Vybrať test