IT Fitness Test

правила та умови

участь в IT фітнес-тесті

-

ПРЕАМБУЛА

(A) Національна коаліція з цифрових навичок і професій Словацької Республіки є об’єднанням інтересів юридичних осіб, засноване Меморандумом членів Цифрової коаліції 26 вересня 2019 року, з зареєстрованим офісом за адресою Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovak Republic, IČO: 52828123, зареєстровано в Реєстрі інтересів об’єднань юридичних осіб районного управління Братислава (Цифрова коаліція).

(B) Цифрова коаліція реалізує проект IT Fitness Test, предметом якого є перевірка цифрових навичок учнів початкових і середніх шкіл і студентів університетів, а також викладачів, співробітників компаній і всіх, хто цікавиться. Оцінка та аналіз результатів проекту IT Fitness Test служить для поліпшення цифрових та ІТ-навичок громадськості (Проект).

(C) Оскільки метою проекту є перевірка цифрових навичок різних цільових груп, правоздатними учасниками будуть особи, які відповідають критеріям цільових груп, описаних у цих Правилах та Умовах (учасники).

(D) Оскільки цільові групи Проекту є множинними, а включення осіб до числа учасників, які мають право на участь, є складним процесом, що регулює взаємні права та обов’язки, які виникнуть в ході цього процесу між Цифровою коаліцією та окремими Учасниками саме цими умовами (Правилами та умовами; Учасник разом з Цифровою коаліцією також буде називатися Договірними Сторонами).

Стаття 1 Суб’єкт та ефективність Правил та умов

1.1. Умови та умови доповнюють договірні відносини, тобто Договір на участь у проекті IT Fitness Test,який виникне між цифровою коаліцією та реєстрацією Учасника на Порталі.

1.2. Терміни та умови діють з 1 квітня 2024 року.

Стаття 2 Контактні дані Цифрової коаліції

2.1. Ви можете зв’язатися з Цифровою коаліцією по телефону, письмово або електронною поштою.
Номер телефону: + 421 905 790 997
Адреса: Mlynské nivy 5, 821 09 Братислава, Словацька Республіка
Адреса електронної пошти: [email protected]

Стаття 3 Договору

3.1. Завершивши реєстрацію на www.itfitness.eu для участі в Проекті, між Учасником та Цифровою Коаліцією укладається Договір.

3.2. Предметом Угоди є обов’язок Учасника надати Цифровій Коаліції всі дані, необхідні для перевірки прийнятності участі в Проекті, які зазначені в Правилах та Умовах та дотримуватись умов, викладених у Правилах та Умовах при участі в тестовій діяльності Проекту.

3.3. Всупереч зобов’язанням учасника, зобов’язання Цифрової коаліції полягає в тому, щоб дозволити Учаснику брати участь у діяльності Проекту, якщо він виконує умови участі, зазначені в Правилах та Умовах, а також зобов’язання обробляти надані дані Учасника відповідно до чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

3.4. Договір укладається на невизначений термін, але автоматично закінчується через три роки після останньої діяльності Учасника на Платформі Проекту.

3.5. Якщо заявник не відповідає умовам участі в Проекті, в результаті, в результаті, в результаті положень пункту 5.5. Договір не має права брати участь у Проекті, термін дії Договору закінчується через 14 днів після повідомлення кандидата про невиконання умов; якщо заінтересована сторона дотримується положень пункту 5.6. Положення та умови будуть запитані Цифровою коаліцією для перегляду результатів перевірки, термін дії Договору закінчується після отримання підтвердження про недотримання умов участі в Проекті.

3.6. Учасник може вийти з Угоди з будь-якої причини до початку першої перевірки, електронною поштою, надісланої на електронну поштову адресу Цифрової коаліції, отримання якої підтверджує Цифрова коаліція без зволікання Учаснику таким же чином, або в письмовій формі шляхом відправки відкликання на адресу Цифрової Коаліції. При виході з Договору Учасник зобов’язаний надати свої ідентифікаційні дані.

3.7. Вихід з Угоди діє шляхом його доставки до Цифрової коаліції, або до закінчення терміну збору на пошті.

3.8. Цифрова коаліція має право розірвати цю Угоду в будь-який час з повідомленням одного місяця, навіть без пояснення причин. Термін повідомлення починається з першого дня після доставки повідомлення Учаснику, або закінчення терміну для забирання відправлення у поштовому відділенні.

Стаття 4 Основна інформація про проект

4.1. Метою проекту є тестування цифрових навичок різних цільових груп учасників через комплексну ІТ-платформу, керовану Цифровою коаліцією.

4.2. Дійсними учасниками є:
a) учні початкової та середньої школи та студенти вищих навчальних закладів (в т.ч. з України);
b) педагогів;
c) працівників;
d) люди, зацікавлені в тестуванні своїх цифрових навичок.

Стаття 5 Реєстрація

5.1. Першим кроком, що веде до участі в тестуванні цифрових навичок у Проекті, є реєстрація кандидата на навчання на www.itfitness.eu. Згодом Учасник завершує відповідний варіант тесту. Тестова та реєстраційна форма є разом вимогами до участі в Проекті, а також до участі в конкурсі IT Fitness Test.

5.2. Для участі в IT Фітнес-тесті Учасник повинен поставити галочку з зазначенням зацікавленості в участі в Проекті в реєстраційній формі.

5.3. У реєстраційній формі кандидат повинен вказати:
a) його ідентифікаційні дані (у тому числі, у відповідних випадках, законного представника), тобто ім’я та прізвище (за наявності назви) та дату народження;
b) ваші контактні дані (можливо, законний представник), тобто електронна пошта;
c) фізичні характеристикиданих: зокрема, зазначення статі, якщо зацікавлена сторона вирішує вказати його (не обов’язково);
d) інформація про включення кандидата до цільової групи: вказівка на те, чи є він учнем або студентом, педагогом, працівником або особою, зацікавленою у вдосконаленні своїх цифрових навичок;
e) дані, пов’язані з класифікацією: для студентів і учнів, інформація про свою школу, клас і клас/групу, для педагогів інформацію про їх школу і клас/групу, для співробітників і осіб, зацікавлених у тестуванні своїх цифрових навичок, інформація про країну, регіон, вищі освітні досягнення, організацію та відділ/групу;
f) дані доступу: ваше ім’я користувача та пароль.

5.4. Після заповнення та подачі реєстраційної форми Цифрова коаліція забезпечить перевірку введених даних, тобто перевіряє, що конкретний кандидат відповідає умовам участі в Проекті на основі зазначених вище даних та обраного прапора цільової групи учасників.

5.5. Якщо конкретний кандидат відповідає умовам участі в Проекті, він/вона буде включений до бази даних учасників, а адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, буде надіслано підтвердження електронної пошти і він/вона матиме право брати участь у тренінгу в Проекті.

5.6. І навпаки, якщо кандидат не відповідає умовам участі в Проекті, він/вона не буде включений до бази даних відповідних Учасників і не матиме права брати участь у тренінгу в Проекті, про що він/вона буде повідомлений електронною поштою.

5.7. Якщо кандидат вважає відмову від включення до бази даних відповідних Учасників невірною, Цифрова коаліція може звернутися до Цифрової Коаліції з проханням переглянути результати перевірки протягом 14 днів. Цифрова коаліція може, після вивчення заявки кандидата, включити в базу даних або підтвердити, що кандидат не відповідає умовам участі в Проекті, кандидат буде проінформований про результат експертизи електронною поштою і, в разі включення кандидата до бази відповідних Учасників, буде надіслано підтвердження електронної пошти.

5.8. Якщо кандидат на участь у Проекті є правоздатним Учасником, після отримання підтвердження та підтвердження його, перейшовши за посиланням, наданим у звіті, він/вона отримає доступ до тестової платформи Проекту, за допомогою якої він/вона може пройти тести цифрових навичок.

Стаття 6 Взаємодія цифрової коаліції з учасником

6.1. Якщо Абонент дає згоду Цифрової Коаліції на отримання інформації про курси та тренінги на момент реєстрації, Цифрова коаліція може, після укладення Договору, періодично спілкуватися з Учасником електронною поштою на основі контактних даних, наданих під час реєстрації, якщо Учасник раніше дав свою згоду.

6.2. Метою спілкування Цифрової коаліції з Учасником буде вдосконалення цифрових навичок Учасників та підтримка їх у придбанні цифрових навичок. Для досягнення цих цілей Цифрова коаліція може інформувати Учасників про можливість участі в різних проектах, конкурсах або інших заходах.

6.3. Учасник також може зв’язатися з Цифровою коаліцією для запиту інформації, консультації або іншої допомоги у зв’язку з участю в Проекті або у зв’язку з будь-яким проектом, конкурсом або іншою діяльністю, про яку вони були поінформовані.

Стаття 7 Поставка персональних даних

7.1. Для участі в Проекті Учаснику необхідно надати Цифровій Коаліції деякі персональні дані. Надання персональних даних є умовою участі в Проекті та укладення цього Договору.

7.2. Це включає, зокрема, ідентифікацію та контактні дані Учасників та дані, пов’язані з включенням до певної цільової групи. Дані також будуть використовуватися для статистичних цілей для більш ефективного вдосконалення цифрових навичок. Однак в цьому випадку персональні дані завжди будуть анонімними.

7.3. У випадку учнів та учнів, персональні дані, пов’язані з участю в тесті, також можуть бути надані школі Учасника. У цьому випадку школа як контролер персональних даних забезпечить їх захист відповідно до чинного законодавства. Ці дані будуть доступні лише особам, відповідальним за школу (переважно вихователів), які матимуть доступ виключно до даних, що стосуються учнів обраних класів та груп, яким вони призначені.

7.4. У випадку співробітників, персональні дані, пов’язані з участю в тестуванні, також можуть бути надані роботодавцю Учасника. У цьому випадку роботодавець як обробник персональних даних забезпечить їх захист відповідно до чинного законодавства. Ці дані будуть доступні тільки особам, уповноваженим організацією, які матимуть доступ виключно до даних, що стосуються персоналу, охопленого їхнім мандатом.

7.5. Цифрова коаліція поважає конфіденційність всіх осіб, дані яких вона обробляє, і зобов’язується захищати їх конфіденційність і відповідально обробляти свої дані. Умови конфіденційності та конфіденційності Учасників регулюються детальним і зрозумілим чином в Політиці конфіденційності, доступній онлайн за адресою: https://itfitness.eu/uk/storinky/konfsltycijnist/

Стаття 8 Обсяг і спосіб обробки персональних даних

8.1. Проект спрямований на перевірку рівня цифрових навичок людей з обраних цільових груп. Перш за все, необхідно визначити, чи відповідає кандидат на участь у Проекті критеріям однієї з цільових груп Проекту.

8.2. Для того, щоб перевірити, чи є кандидатом на участь у Проекті, необхідно, щоб Цифрова коаліція збирати та згодом обробляти (i) ідентифікацію та (ii) контактні дані, (ii) дані фізичних характеристик, (iv) інформацію про цільову групу, (v) дані, пов’язані з цільовою групою, та (vi) дані доступу.

8.3. Потім Цифрова коаліція забезпечить перевірку даних, зібраних про кандидата, щодо обраного прапора, що визначає групу відповідних заявників.

8.4. Без надання даних, необхідних у реєстраційній формі та без їх подальшої перевірки Цифровою коаліцією, неможливо включити кандидата до числа відповідних Учасників Проекту.