IT Fitness Test

Конфіденційність

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ХТО МИ?

Національна коаліція з цифрових навичок і професій Словацької Республіки є об’єднанням інтересів юридичних осіб, заснованої 9.12.2019 року, з зареєстрованим офісом за адресою Mlynské nivy 18890/5, 82109 Братислава-Ружинов, Словацька Республіка, ID компанії: 52828123, зареєстровано в Реєстрі зацікавлених об’єднань юридичних осіб районного управління Братислава (далі — «Цифровакоаліція»)

Відповідно до статті 13 та статті 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, а також скасування Директиви 95/46/ЄС (далі «GDPR»), Цифрова коаліція, як контролер, надає вам інформацію про мету обробки персональних даних, для яких призначені персональні дані, навіть якщо персональні дані не збираються безпосередньо від суб’єкта даних.

Необхідно ознайомитися з цією інформацією, щоб зрозуміти цю інформацію не пізніше при зборі ваших персональних даних.

Цифрова коаліція є національною ініціативою, заснованою на ініціативі Європейської комісії в рамках політики «Цифрові навички та робочі місця». Метою Цифрової коаліції є підвищення цифрових навичок серед усіх груп населення Словаччини, підготовка до цифрової трансформації у всіх секторах і секторах економіки, державного управління та самоврядування, підтримка технологічних інновацій тощо.

Цифрова коаліція реалізує проект IT Fitness Test, який фокусується на тестуванні цифрових навичок первинних початкових, середніх та університетських учнів, а також викладачів, співробітників компанії та всіх, хто цікавиться та аналізує IT Fitness Test, які служать для поліпшення цифрових та ІТ-навичок громадськості (далі — «Проект»).

Проект призначений в основному для визначених цільових груп і для тих, хто зацікавлений у розвитку своїх цифрових навичок. Учасники Цифрової коаліції повинні продемонструвати відповідність критеріям участі Проекту шляхом реєстрації в електронному тестовому майданчику. Без реєстрації (перевірки виконання критеріїв) неможливо брати участь у тестуванні та навчанні відповідно до Проекту. На підставі цього дозволу Цифрова коаліція збирає необхідні персональні дані тих, хто зацікавлений у освіті та доступі до платформи тестування Проекту, і вони зобов’язані надавати свої персональні дані в обсязі, необхідному при реєстрації. В іншому випадку неможливо буде перевірити виконання критеріїв для однієї з цільових груп Проекту.

ПОСТІЙНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПРИВАТНОСТІ

Ми поважаємо конфіденційність всіх осіб, чиї персональні дані ми обробляємо в рамках нашої діяльності, і тому ми прагнемо захищати вашу конфіденційність і будемо ставитися до всієї інформації, яку ми збираємо і зберігаємо про вас відповідально.

Ознайомившись з цією інформацією, ви визнаєте, що ми можемо збирати, використовувати і передавати ваші персональні дані іншим органам державної влади, а також третім особам в обсязі і порядку, описаному нижче.

Для нас важливо, щоб ви розуміли, чому і як ми обробляємо ваші персональні дані.

Тому, будь ласка, ознайомтеся з інформацією про те, як ми збираємо ваші персональні дані, як ми їх надалі обробляємо і які інші ваші права щодо обробки ваших персональних даних Цифровою коаліцією.

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми розглядаємо як персональні дані будь-яку інформацію про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу, таку як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, дата народження тощо.

Як контролер, ми можемо обробляти ваші дані для різних цілей, а юридична основа для обробки, тривалість обробки та зберігання може змінюватися в залежності від мети операцій обробки.

ЯКІ НАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ

При виникненні будь-яких питань або коментарів щодо захисту персональних даних, ви можете зв’язатися з нами в письмовій формі, по електронній пошті, за телефоном за наступними контактними даними:

Національна коаліція за цифрові навички та окупації Словацької Республіки
Mlynské nivy 18890/5
82109 Братислава-Ружинов
Словацька Республіка
E-mail: [[email protected]]
Зв’язок із співробітником із захисту даних: [[email protected]]

З метою посилення гарантії та правової гарантії ваших прав і свобод у зв’язку з обробкою ваших персональних даних, ми довірили контролеру контроль законності обробки ваших персональних даних.

Співробітник із захисту даних є вашим контактним пунктом для будь-яких питань або запитів, що стосуються захисту персональних даних та здійснення ваших прав. Ви можете зв’язатися з ним за вказаною вище адресою електронної пошти або в письмовій формі; завжди відзначте написане повідомлення «на руки відповідальної особи».

ЗАХИСТ ОСІБ ВІКОМ ДО 16 РОКІВ

Якщо вам не виповнилося 16 років, будь ласка, попросіть свою згоду, перш ніж надати нам будь-яку особисту інформацію про себе або законних опікунів. Без такої згоди ви не маєте права надавати нам свої персональні дані.

ЯКІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ МИ ОБРОБЛЯЄМО ПРО ВАС?

У зв’язку з вашою участю в проекті IT Fitness Test ми обробляємо персональні дані суб’єктів даних, які є особами, які відповідають критеріям однієї з цільових груп Проекту.

До цільових груп Проекту входять такі категорії осіб:
- учні та студенти початкових, середніх та вищих навчальних закладів (у тому числі учні та студенти з України), у відповідних випадках їх законні представники;
- педагогів;
- працівники
- люди, зацікавлені в поліпшенні своїх цифрових навичок.

У зв’язку з Вашою участю в Проекті ми обробляємо, зокрема, наступні категорії персональних даних:
• ідентифікація учасників проекту (за наявності, їх законних представників): особливо ваше ім’я, прізвище, дата народження;
• контактні дані учасників проекту (у тому числі, у відповідних випадках, їх законних представників): зокрема, адресу електронної пошти;
• дані про фізичні характеристики учасників Проекту: зокрема, дані про вашу стать, якщо ви вирішите включити їх;
• інформація про включення учасників проекту до цільової групи: вказівка на те, чи є ви учнем або студентом, педагогом, працівником або особою, зацікавленою у вдосконаленні ваших цифрових навичок;
• дані, пов’язані з класифікацією: для студентів, учнів інформація про свою школу, клас та клас/групу, для педагогів інформацію про свою школу та клас/групу, для співробітників та осіб, зацікавлених у вдосконаленні своїх цифрових навичок, інформацію про країну походження, вищу освіту, організацію та відділи/групи (якщо це необхідно);
• будь-які інші персональні дані, які ви надаєте нам про себе;

Категорії персональних даних: Загальні персональні дані.

ЯК МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Обробка не повинна проводитися в паперовому вигляді. Обробка здійснюється в інформаційній системі контролера.

ЯК МИ ЗБИРАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми збираємо персональні дані безпосередньо від вас, якщо в цьому документі прямо не вказано інше.

Ми обробляємо персональні дані на наступних правових підставах:

• на підставі згоди (стаття 6 (1) (а) GDPR).
• на підставі договірних і переддоговірних відносин (ст. 6 (1) (b) GDPR);
• на підставі дотримання юридичного зобов’язання (стаття 6 (1) (c) GDPR);

Ви зобов’язані надати свої персональні дані, якщо обробка ваших персональних даних необхідна у зв’язку з дотриманням юридичних зобов’язань контролера. Ви також зобов’язані надавати персональні дані у випадках, коли їх надання є договірною вимогою, що випливає з договору, укладеного між вами та контролером.

Надання Ваших персональних даних в контексті додоговірних і договірних відносин є необхідним, інакше ненадання їх може перешкодити Вашій участі в Проекті, укладенню з Вами договору і його можливому виконанню.

Якщо правовою підставою для обробки персональних даних є згода (наприклад, згода на маркетингові та рекламні цілі), надання згоди є добровільним. Якщо ми обробляємо ваші персональні дані на основі вашої згоди, ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на підставі згоди, наданої до її відкликання. Відкликання згоди не обвинувачується або іншим чином санкціонується.

Якщо ми обробляємо ваші персональні дані на підставі законного інтересу, ви маєте право в будь-який час заперечувати проти обробки ваших персональних даних на цій основі, включаючи профілювання на основі законних інтересів (ст. 21 GDPR). Цифрова коаліція більше не обробляє персональні дані в такому випадку, якщо ми не зможемо продемонструвати переконливі законні підстави, які переважають інтереси, права і свободи суб’єкта даних, або для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог.

ДЛЯ ЯКИХ ЦІЛЕЙ І НА ЯКИХ ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми будемо обробляти ваші дані для наступних цілей:

tabuľka UK-1.jpg

ВИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ НАДАТИ НАМ СВОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Під час виконання нашої діяльності ми просимо від вас персональні дані, які ми обробляємо для різних цілей і здійснюємо обробку на різних правових підставах.

У разі ненадання персональних даних суб’єкт даних не може бути включений до бази даних уповноважених кандидатів на участь у Проекті.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є дотримання наших юридичних зобов’язань відповідно до положень статті 6(1)(c) GDPR, і ви відмовляєтеся надавати нам свої персональні дані, це може призвести до шкоди, за яку ми можемо вимагати компенсації проти вас.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є укладення або виконання договірних відносин, і ви відмовляєтеся надавати нам свої персональні дані, це може призвести до розчарування можливості укладення обов’язкових договірних правовідносин з нами.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є згода на обробку відповідно до положень статті 6 (1) (а) GDPR, ви можете відкликати їх в будь-який час, і ви маєте право використовувати так само, як ви дали нам свою згоду. Згода на обробку персональних даних для запитуваних цілей ніколи не підлягає можливості укладення договірних відносин з нами.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є переважання наших законних інтересів, і тому ми використовуємо правову основу для обробки ваших персональних даних відповідно до положень статті 6 (1) (f) GDPR, ви зобов’язані прийняти цю обробку, але ви маєте право заперечувати проти неї. Більше про це ви дізнаєтеся в окремому розділі нижче.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є виконання завдання, виконаного в суспільних інтересах відповідно до положень статті 6 (1) (е) GDPR, ми маємо право обробляти ваші персональні дані на умовах, викладених у цьому документі.

КРІМ ЦИФРОВОЇ КОАЛІЦІЇ, ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ВАШИХ ДАНИХ?

Ми можемо ділитися вашими персональними даними з іншими третіми сторонами, а саме з перевіреними та договірними угодами зовнішнім діловим партнерам, які допомагають нам у обробці та захисті ваших персональних даних. Це так звані одержувачі і процесори, які створюють і забезпечують функціональні і безпечні системи для Цифрової коаліції, надають програмне забезпечення або інші послуги, необхідні для обробки ваших персональних даних для зазначених вище цілей.

Ми також зобов’язані надати Ваші персональні дані уповноваженим органам державної влади у разі здійснення їх законних прав відповідно до відповідних конкретних законів (наприклад, розслідування поліції тощо), які не мають статусу одержувачів у значенні GDPR.

У зв’язку з виконанням юридичних зобов’язань контролера одержувачами Ваших персональних даних є або можуть бути суб’єкти, визначені законом, зокрема податкова служба, державна адміністрація та органи державної влади для здійснення контролю та нагляду, суди та правоохоронні органи.

Виходячи з вашої згоди, ми також надамо деякі ваші персональні дані вашій школі/організації, а саме конкретні результати ваших тестів у поєднанні з вашим ім’ям та прізвищем. Школа/організація, яку ви надаєте в реєстраційній формі, зможе обробляти ці дані в основному з метою вдосконалення навчального процесу та підвищення цифрових навичок.

Залежно від мети обробки та конкретних обставин, одержувачами ваших персональних даних можуть бути також інші особи, зокрема:

• торгова компанія Pragmatic Mates, s.r.o., з місцезнаходженням за адресою: Silk 1291/1, Trebišov 075 01, Company ID: 46706291, вхід: Діловий реєстр районного суду Кошице I, розділ: СРО, номер вставки: 30061/В;
• зовнішніх підрядників з програмування та системного адміністрування;
• компанії, які є зовнішніми постачальниками бухгалтерських, аудиторських або кадрових послуг;
• постачальників послуг у сфері маркетингової діяльності;
• зовнішніх радників, адвокатів, судів і судових приставів;
• працівник із захисту даних у значенні GDPR;
• хостинг-провайдери, постачальники послуг дата-центру;
• провайдери хмарних послуг;
• постачальники поштових послуг;
• органи аудиту на національному рівні з уповноваженими особами здійснювати контроль або аудит, такі як (i) Вища аудиторська служба Словацької Республіки та уповноважені ним особи або (ii) суб’ єкти зовнішнього аудиту.

Якщо ми обробляємо ваші персональні дані через процесорів як особливу категорію одержувачів персональних даних, ми гарантуємо, що вони відповідають чинним законодавчим нормам та умовам, погодженим договором про обробку персональних даних або угодою спільних контролерів, і що вони пов’язані конфіденційність і захист ваших даних відповідно до вимог GDPR.

ЧИ Є АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВАШИХ ДАНИХ З ЮРИДИЧНОЮ ДІЄЮ НА ВАС, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОФІЛЮВАННЯ?

Ні, цього не буває.

ЧИ ІСНУЄ ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Ні, цього не буває.

ЯКІ ВАШІ ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТА ДАНИХ?

Відповідно до чинного законодавства про захист даних, ви маєте певні права як суб’єкта даних.

[Право на доступ] Ви маєте право отримати копію персональних даних, які ми зберігаємо про вас, а також інформацію про те, як ми використовуємо ваші персональні дані. У більшості випадків ваші персональні дані будуть надані вам у письмовій формі, якщо ви не запитаєте іншого. Якщо ви запитали цю інформацію електронними засобами, вона буде надана в електронному вигляді, якщо це технічно можливо.

[Право на виправлення] Ми вживаємо розумних заходів для забезпечення точності, повноти і своєчасності інформації, яку ми зберігаємо про вас. Якщо ви вважаєте, що дані, які ми зберігаємо, є неточними, неповними або застарілими, будь ласка, не соромтеся попросити нас змінити, оновити або доповнити цю інформацію. Як суб’єкт даних, ви маєте право на виправлення персональних даних, якщо вони неправильні або повні, якщо вони неповні. Ми зобов’язані виконати ваш запит на виправлення або заповнення персональних даних без зайвої затримки.

[Право на видалення] наприклад, якщо персональні дані, які ми зібрали про вас, більше не є необхідними для виконання початкової мети обробки або якщо ви відкликаєте свою згоду на обробку. Однак ваші права повинні бути оцінені в світлі всіх відповідних обставин. Наприклад, якщо обробка ваших даних необхідна для виконання наших юридичних зобов’язань або для встановлення, виконання або захисту юридичних вимог, ми можемо не виконати ваш запит.

[Право на обмеження обробки даних] За певних обставин ви маєте право попросити нас припинити використання ваших персональних даних. Наприклад, це може бути так, якщо ви вважаєте, що персональні дані, які ми зберігаємо про вас, є неточними або що нам більше не потрібно використовувати ваші персональні дані. Якщо обробка була обмежена відповідно до положень пункту 1 статті 18 GDPR, такі персональні дані, за винятком зберігання, обробляються: (I) тільки за згодою суб’єкта даних, або (ii) для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог, або (iii) для захисту прав іншої фізичної або юридичної особи, або (iv) з причин, що становлять суспільний інтерес Союзу або держави-члена.

[Право на переносимість даних] За певних обставин ви маєте право попросити нас передати персональні дані, які ви надали нам іншій третій стороні за вашим вибором. Якщо обробка базується на згоді або контракті і здійснюється автоматизованими засобами, ви маєте право отримувати персональні дані, які ви надали нам у структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі і маєте право передавати ці дані іншому контролеру. Якщо це технічно можливо, ви маєте право передавати дані безпосередньо від одного контролера до іншого.

[Право на заперечення] Якщо обробка базується на наших законних інтересах (відповідно до положень статті 6 (1) (f) GDPR), ви маєте право в будь-який час заперечувати, що стосуються вашої конкретної ситуації, проти такої обробки персональних даних, що стосуються вас, включаючи профілювання на основі цих інтересів. У цьому випадку ми більше не будемо обробляти персональні дані, якщо не зможемо продемонструвати переконливі законні підстави, які переважають інтереси, права і свободи суб’єкта даних, або (ii) підстави для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог. Якщо ви заперечуєте проти обробки для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій це пов’язано з таким прямим маркетингом, персональні дані, що стосуються вас, більше не будуть оброблятися для таких цілей.

[Права, пов’язані з автоматизованим прийняттям рішень] Ви маєте право відмовитися від автоматизованого прийняття рішень, включаючи профілювання, що призведе до юридичних або подібних суттєвих наслідків для вас.

[Право на відкликання згоди] У більшості випадків ми не обробляємо ваші персональні дані на основі вашої згоди. Якщо в конкретних випадках ми обробляємо ваші дані на основі вашої згоди, ви маєте право відкликати свою згоду на подальше використання ваших персональних даних.

[Право подати скаргу або звернутися за судовим захистом] Як суб’єкт даних, ви також маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Управління захисту персональних даних Словацької Республіки (більше інформації можна знайти на сайті (www.dataprotection.gov.sk) або звернутися до компетентного суду.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми дбаємо про захист ваших персональних даних і тому прагнемо захистити їх за допомогою індивідуальних, сучасних технічних та організаційних заходів, а також можливості здійснення ваших прав суб’єкта даних відповідно до GDPR в будь-який час через запит.

Запити на здійснення права суб’єкта даних можуть бути надіслані нам в електронному або письмовому вигляді на вказані вище контактні дані співробітника із захисту даних. Ця процедура не завдає шкоди вашому праву відкликати свою згоду на обробку персональних даних, які ви завжди можете відкликати так само легко, як ви надали нам (наприклад, якщо ви дали свою згоду в електронному вигляді, ви завжди можете відкликати їх електронною поштою) або ваше право на заперечення автоматизованими засобами з використанням технічних специфікацій, якщо такі є.

Для кожного запиту ми рекомендуємо вам якомога більше пояснити, які права відповідно до GDPR ви здійснюєте, які ваші ідентифікаційні дані (для підтвердження вашої особистості) або які цілі та дані, до яких відноситься запит. Для занадто загальних запитів, ми повинні попросити роз’яснення.

GDPR встановлює загальні умови для здійснення ваших особистих прав. Однак, їх існування не означає, що вони будуть виконуватися нами при здійсненні індивідуальних прав, оскільки в конкретному випадку можуть також застосовуватися винятки або деякі права пов’язані з конкретними умовами, які можуть бути виконані в будь-якому випадку. Ваш запит на конкретне право завжди буде розглядатися і розглядатися з точки зору законодавства та нашої внутрішньої політики щодо розгляду скарг суб’єктів даних.

Якщо Цифрова коаліція не є компетентною для оцінки вашої заявки на здійснення права суб’єкта даних, ваш запит буде відправлений контролеру без затримки.

Будь-який запит на здійснення права суб’єкта даних, який буде надісланий нам, буде індивідуально і грамотно оцінений, і ми завжди повідомимо вас про результат протягом одного місяця з моменту отримання вашого запиту.

Зверніть увагу, що під час обробки вашого запиту на здійснення права суб’єкта даних відповідно до GDPR ми можемо попросити вас перевірити вашу особу достовірно, особливо у випадках, коли є сумніви щодо вашої особи. Нашим обов’язком є недопущення надання персональних даних про вас неавторизованій особі. Процес обробки вашого запиту, пов’язаний з реалізацією права суб’єкта даних відповідно до GDPR, є безкоштовним.

Якщо ваш запит явно необґрунтований або непропорційний, зокрема тому, що він повторюється, ми маємо право на

a) стягувати розумну плату, яка враховує адміністративні витрати на надання інформації або розумний збір з урахуванням адміністративних витрат на повідомлення або розумний збір з урахуванням адміністративних витрат на виконання запитуваної дії; або

b) відмовитись діяти за запитом. Цифрова коаліція демонструє явну необґрунтованість запиту або неадекватність запиту. Цифрова коаліція може вимагати надання додаткової інформації, необхідної для підтвердження особи суб’єкта даних, якщо у нього є обґрунтовані сумніви щодо особистості фізичної особи, яка робить запит відповідно до розділів 21 — 27 Закону про захист персональних даних; це без шкоди для статті 18 Закону про захист персональних даних. Якщо у вас виникли будь-які питання, ви можете зв’язатися з Цифровою коаліцією в будь-який час, використовуючи контактну форму, вказану і розташовану на сайті.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИХ УМОВ

Захист персональних даних для нас не є одноразовою проблемою. Інформація, яку ми зобов’язані надати вам у зв’язку з нашою обробкою персональних даних, може змінюватися або перестати бути актуальними.

З цієї причини ми залишаємо за собою право в будь-який час змінювати і змінювати ці Умови в будь-який час. У разі істотної зміни цієї інформації, ми повідомимо вас про цю зміну, наприклад, загальним повідомленням на цьому веб-сайті або спеціальним повідомленням електронною поштою.

Ця версія була випущена 5.4.2024.