IT Fitness Test

Největší test digitálních dovedností ve střední Evropě

Test IT Fitness představuje nejkomplexnější způsob testování digitálních dovedností žáků a učitelů základních a středních škol.

12

ročníků

Knihy

2023

150 000 otestovaných žáků a studentů

V uplynulých 12 ročnících si prostřednictvím něho ověřilo úroveň svých digitálních dovedností
téměř 550 tisíc respondentů.
Přidejte se k nim letos i vy!

Kdo si může test udělat?

Žák

Žáci základních škol

Zjisti, jak dobře se orientuješ v digitálním světě a zda jsi dostatečně připraven na studium na střední škole.

Žák

Studenti střední nebo vysoké školy

Zjisti, které klíčové digitální dovednosti musíš zlepšit, abys byl/a připraven/a na další studium nebo trh práce.

Žák

Učitelé základních, středních a vysokých škol

Získejte přehled o úrovni svých digitálních dovedností, otestujte i své žáky a pomozte jim se dále vzdělávat.

Proč IT Fitness Test?

Žák

Digitální dovednosti jsou ve 21. století nezbytností pro všechny z nás. Bez dostatečné orientace v digitálním světě je velmi obtížné uspět. Proto je třeba v první řadě vědět, jaké jsou naše silné a slabé stránky, a pak se v potřebných oblastech dále vzdělávat.

Koordinované testování ve školách a třídách je pro základem úspěchu celého projektu. Test poskytuje učitelům přehled o úrovni digitálních dovedností jejich žáků a umožňuje jim se v dalším vzdělávání zaměřit se na oblasti, ve kterých se žáci potřebují zlepšit.

Žáci i celé třídy navíc soutěží o fantastické ceny, které jim pomáhají dále rozvíjet jejich dovednosti.

Historie

Výsledky v minulých ročnících

2023

Do druhého ročníku IT Fitness Testu v České republice se zapojilo více než 2/3 středných a 1/3 základních škol. Test úspěšně dokončilo 74 207 respondentů - téměr 10krát více než v roce 2022.

Závěrečnou zprávu si můžete stáhnout zde

2022

Česká republika se poprvé zapojila do mezinárodní iniciativy IT Fitness Test V4. Své digitální dovednosti si otestovalo více než 8 000 žáků, studentů a pedagogů.

Závěrečnou zprávu si můžete stáhnout zde
Logo

Vyzkoušejte si své digitální dovednosti a hrajte o skvělé ceny!

Soutěž