IT Fitness Test

Vyzkoušejte si zdarma své IT dovednosti. Jedná se o ověřený způsob měření digitální gramotnosti, který poskytuje skutečný obraz o úrovni IT dovedností testovaného respondenta. Testování je zaměřeno především na studenty základních a středních škol, aby si uvědomili svou připravenost na další studium nebo zaměstnání. IT Fitness Test je vhodný i pro učitele všech typů škol a ročníků a je k dispozici pro každého zdarma.

Visegrádský fond

"Díky podpoře strategických grantů Visegrádského fondu k Národní koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa Slovenské republiky se přidali partneři z Visegrádských zemí Polska, Maďarska a České republiky a představili nový společný projekt IT Fitness Test 2022 V4 - bezplatný online test digitálních dovedností pro země Visegrádské skupiny."

Respondenti

testování nemusí absolvovat žádné školení ke spuštění IT Fitness Testu. Je na každém jednom respondentovi, jak se s testem vypořádá. Možnost podvádět při testování je minimální. Test vyžaduje přibližně 45 až 60 minut koncentrace pro starší žáky základních škol (20 úkolů) a asi 60 minut a více pro studenty vyšších ročníků, učitelů a jiných respondentů (25 úkolů). Čas samotného testu však není omezen. Od respondenta se očekává, že k dokončení testu použije jakékoli zdroje a nástroje z internetu. Tento způsob testování umožňuje ambiciózním studentům naučit se během testování něco nového a zaměřit se na správné pochopení jednotlivých otázek.

Motivace

žáků a studentů na testování, aby se zúčastnili testování a dosáhli dobrých výsledků, bude podpořena soutěží a atraktivními cenami pro vítěze. Od škol se také očekává, že budou dávat pozor na to, aby prokázaly dostatečné digitální schopnosti svých studentů.

Visegrádský fond

Visegrádský fond

je mezinárodní organizace pro poskytování grantů, kterou v roce 2000 založily vlády zemí Visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska – na podporu regionální spolupráce ve Visegrádském regionu (V4), jakož i mezi regionem V4 a jinými zeměmi, zejména v regionech západního Balkánu a Východního partnerství. Fond to činí financováním grantů a udělováním stipendií a pobytů umělců prostřednictvím svého ročního rozpočtu 8 milionů EUR, který každoročně poskytují vlády V4.

Internetový institut z.s.

Internetový institut z.s.

je nezávislá a nezisková organizace, která se zaměřuje na prolínání online a oine světa a dopady internetu na společnost. Konkrétně se zaměřuje na odhalení jejich souvislostí a reálných důsledků. Jedině skrze pochopení těchto souvislostí jsme schopni na ně jako společnost reagovat a činit efektivní rozhodnutí pro naši budoucnost ať už v oblasti ekonomiky, vzdělávání či mnoho dalších. Žijeme v době, kdy nám internet transformuje životy, ať jsme toho aktivními účastníky, či ne. Jsme tu pro pochopení života s internetem.

Hlavní partner

Microsoft

Záštita

MSMT

Partneři a organizátoři v zemích Visegrádské skupiny

CYFROWA POLSKA

CYFROWA POLSKA

Asociace dovozců a výrobců elektrických a elektronických zařízení

Internetový institut z.s.

Internetový institut z.s.

Český internetový institut

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

ICT asociace Maďarska

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů od Mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.