Powiedzieli o nas

remisova.png „Uważam rozwój umiejętności cyfrowych za integralną część nowoczesnej edukacji. Ich znaczenia w ubiegłym roku w pełni dowiodła pandemia. Uczniowie, studenci, jak również wielu z dorosłych musiało poprawić swoje umiejętności cyfrowe. Aby transformacja cyfrowa, jaka czeka nasze społeczeństwo, była sprawiedliwa, dostęp do niej muszą mieć wszystkie grupy ludności, bez względu na wiek, status społeczny czy miejsce zamieszkania.“

Wicepremier i Minister Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej Veronika Remišová.

84553.jpg „Promowanie umiejętności cyfrowych jest bardzo ważne dla naszego sektora. Technologie cyfrowe stały się integralną częścią naszego życia prywatnego i zawodowego – ten fakt w pełni uwidocznił się podczas pandemii. Nie wystarczy jednak polegać wyłącznie na dostępności technologii cyfrowej w szkołach. Jeśli nauczycielom i uczniom będzie brakowało umiejętności cyfrowych, nie będą mogli w pełni korzystać z nowoczesnych technologii. Dlatego doceniam to, że IT Fitness Test pokazał nam prawdziwy obraz naszych umiejętności cyfrowych – a także uzmysłowił nam, co powinniśmy nadrobić. Skoro jednym z celów naszego ministerstwa jest wspieranie edukacji włączającej, pragnę również zaznaczyć, że autorom testu po raz pierwszy w historii udało się pomyślnie zrealizować test w języku węgierskim dla szkół, w których jest on jest językiem nauczania.“

Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej Svetlana Síthová

miko.png „Umiejętności cyfrowe ułatwiły nam pracę, zakupy i kontakt z rodziną w nowych warunkach, spowodowanych w szczególności pandemią COVID-19. IT Fitness Test jest doskonałym narzędziem dla wszystkich obywateli Słowacji, które pozwala nie tylko zmierzyć nasze umiejętności cyfrowe, ale także porównywać je ze średnią europejską. Cieszę się, że w tym roku mamy rekordową liczbę uczestników. Do poprawy umiejętności cyfrowych wkrótce przyczynią się też dodatkowe fundusze europejskie – aż do 21% całkowitego planu naprawczego o wartości ponad 6 miliardów euro przeznaczono na dalszą cyfryzację, w tym poprawę edukacji w tym obszarze.”

Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Ladislav Miko

lelovsky.png „Ponad dwa razy więcej respondentów wykazało, że umiejętności cyfrowe są w szkołach zróżnicowane, a zaangażowanie nowych szkół w testy doprowadziło do znacznego obniżenia ogólnego średniego wyniku. Wielu uczniów, nauczycieli i szkół sprawdzało swoje umiejętności cyfrowe w IT Fitness Test po raz pierwszy. Z jednej strony cieszy nas ogromna liczba respondentów – tym niemniej spadek ogólnego wyniku powinien być dla nas ostrzeżeniem, że nasi uczniowie i uczennice muszą to i owo w zakresie umiejętności informatycznych nadrobić. Dla pracodawców opanowanie cyfrowych narzędzi biurowych jest koniecznością, a absolwenci nie mogą oczekiwać, że brak takich umiejętności będzie się w miejscu pracy tolerować. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim partnerom, sponsorom, autorom i tłumaczom testu, którzy pomogli nam w realizacji dziesiątej już edycji IT Fitness Test. Bez nich nie osiągnęlibyśmy takiego sukcesu.“

Prezes Zarządu Koalicji Cyfrowej i Pierwszy Wiceprezes Słowackiego Stowarzyszenia Informatycznego Mário Lelovský

havrilova.png „Udział prawie 50 000 osób w IT Fitness Test wyraźnie pokazuje skalę zainteresowania poziomem swoich umiejętności informatycznych, który chcą sprawdzić różni uzytkownicy. Dla nas jest to moment, w którym na podstawie danych i ich analizy przygotowujemy dla Słowacji konkretne programy mające na celu doskonalenie posiadanych już umiejętności, jak i zdobywanie nowych. Naszym celem jest wprowadzenie rozwiązań, które pomogą przezwyciężyć niedobory umiejętności i przygotować społeczeństwo do pracy i wysokiego standardu życia – teraz i w przyszłości – począwszy od edukacji podstawowej, a skończywszy na rozwoju umiejętności na etapie zatrudnienia i edukacji ustawicznej. Mamy świadomość, że Słowacja musi pilnie wcielić w życie konkretne ulepszenia, aby zmniejszyć niedobory umiejętności cyfrowych – temu właśnie celowi poświęcimy nasze działania w najbliższej przyszłości. Oprócz pakietu kompleksowych kursów i programów szkoleniowych przedstawimy również nową inicjatywę: dekalog niwelowania różnic umiejętności cyfrowych pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.”

Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft, Republika Czeska i Słowacja Marcela Havrilová