Řekli o nás

Petr Naske.jpeg „Rozvířit diskusi ve třídě, zkusit různé praktické úkoly s Internetem, prozkoumat fungování nastavení IT služeb (např. Instagram) - to vše zažijete s IT fitness testem, který se vrací po letech do ČR. Doporučuji se žáky test vyzkoušet a využít pro reflexi a debatu o tom, jaké digitální dovednosti potřebujeme všichni rozvíjet. Pokud Vás test vyprovokuje vymyslet Vaše vlastní úlohy, jen dobře. Zajímá nás, jak na svět IT dovedností koukáte. Přidejte se do LINKEDIN skupiny DigiKompetence a diskutujte s námi.“

Mgr. Petr Naske, Edusíť & DigiKoalice.

Martina Teichmannová.jpeg „IT Fitness test je důležitým nástrojem k tomu, abychom věděli nejen to, jakou úroveň digitálních dovedností jsme předali našim žákům, ale zároveň se můžeme dozvědět i to, jak jsme na tom my - učitelé. Líbí se mi, že netestuje znalosti, ale dovednosti, k řešení tak můžete využít všechny dostupné nástroje. Nabízí velmi přirozenou cestu testování.“

Mgr. Martina Teichmannová, učitelka na základní škole & ambasadorka CodeWeeku pro ČR

Zbyněk Filipi.png „Test IT Fitness je dobře připravený nástroj pro ověření dovedností, které nutně potřebujeme pro každodenní využívání digitálních technologií. Školám ho lze doporučit k získání představy, jak by měly u žáků rozvíjet klíčovou kompetenci digitální, která nedávno přibyla do RVP. I dospělým ale ukáže, v čem se mohou zlepšovat v rámci celoživotního učení.”

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Fakulta pedagogická ZČU

TB.png „Po úspěších IT Fitness testu u slovenských kolegů, kteří v loňském roce evidovali více než 50 tisíc zapojených lidí, jsme rádi, že můžeme test vrátit zpět do ČR a získat skutečná data o digitálních dovednostech občanů ČR. A to právě i ve spolupráci se slovenskými, polskými a maďarskými kolegy. Zároveň cílíme na ustálení testování díky pravidelné každoroční tradici. Pro Česko to budou data velice významná. Každému jedinci dají možnost se zlepšit v oblastech, kde má rezervy a státu dají celkové výsledky komprehensivní obrázek o situaci a příležitost přizpůsobení svých politik na moderní pracovní trh a ukotvení silného ekonomického postavení ČR jak v Evropě, tak ve světě. Díky porozumění principům IT a ovládání základních digitálních dovedností se staví základ silné a obratné generaci ve světě, kde již technologie od každodenního života nelze oddělit.”

Tereza Bartoníčková, zakladatelka Internetového institutu